noodles volos banner

Το σκεπτικό του Διαιτητικού για την απόρριψη της προσφυγής Νίκης και Ολυμπιακού

Το έγγραφο με την αιτιολογία της υπ' αριθμ. 90/2017 απόφασης του ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ της ΕΠΟ επιδόθηκε στους δύο μεγάλους συλλόγους του Βόλου, τη Νίκη και τον Ολυμπιακό, και το Magnesiasports.gr, που το εξασφάλισε, σας το παρουσιάζει.

Σ’ αυτό αναφέρεται η άποψη της πλειοψηφίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου, δηλαδή των τεσσάρων μελών που ψήφισαν κατά της προσφυγής της Νίκης Βόλου και του Ολυμπιακού Βόλου, που ζητούσαν να κριθεί ως παράνομη η συμμετοχή του Ν.Π.Σ. Βόλος στη Γ’ Εθνική, αλλά και της μοναδικής μειοψηφήσασας δικαστή, της κυρίας Άννας Χλαμπουτάκη.

Η πλειοψηφία αρχικά εκπλήσσει τους πάντες αρνητικά, κάνοντας λόγο για εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφυγής, με την έννοια ότι η απόφαση που ήθελε να προσβάλει η Νίκη και ο Ολυμπιακός εκδόθηκε, όπως αναφέρεται στις 24/7 και η προσφυγή έπρεπε να γίνει πέντε μέρες αργότερα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ οι δύο σύλλογοι του Βόλου ισχυρίστηκαν δικαίως ότι έλαβαν γνώση στις 23 Αυγούστου, αφού η ΕΠΟ σκοπίμως δεν τους απαντούσε, παρά τα συνεχή εξώδικα. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, η ΕΠΟ κοροϊδεύει τον ίδιο της τον εαυτό.

Επίσης, αιτιολογούν την απόφασή τους για την απόρριψη της προσφυγής με το επιχείρημα ότι παρά την αλλαγή επωνυμίας και έδρας το σωματείο της Πύδνας παραμένει το ίδιο παλιό σωματείο και δεν είναι νέο σωματείο, προκαλώντας πραγματικά το γέλιο κάθε νοήμονα ανθρώπου, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχει διάταξη που να επιβάλει τη συμμετοχή ενός τέτοιου σωματείου σε κατώτερη κατηγορία. Παράλληλα, οι τέσσερις δικαστές του Διαιτητικού Δικαστηρίου επιμένουν στο γεγονός ότι ο Ν.Π.Σ. Βόλος δεν προσπορίζεται αγωνιστικά οφέλη, αφού θα παίξει στην ίδια κατηγορία που θα έπαιζε, αν συνέχιζε ως Πύδνα Κίτρους.

Από την άλλη η μειοψηφήσασα κ. Άννα Χλαμπουτάκη αναφέρει στο σκεπτικό της ότι η προσφυγή Νίκης Β. και Ολυμπιακού Β. θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτή, καθώς με τη μεταφορά στον Βόλο το νέο σωματείο αποκτά σημαντικά αγωνιστικά οφέλη, αφού «η μεταφορά της έδρας από την κωμόπολη του Κίτρους Πιερίας με πληθυσμό 1.500 κατοίκους στην πόλη του Βόλου με πληθυσμό 145.000 κατοίκους, δηλαδή σε πόλη δυσανάλογου μεγέθους, συνεπάγεται μεγαλύτερα οφέλη σε επίπεδα οπαδών, μελών, εισιτηρίων διαρκείας και μη, γηπεδικών εγκαταστάσεων, εξεύρεσης χορηγών, φήμης της ομάδος κλπ. Προκύπτει συνεπώς ότι τα οικονομικά πλεονεκτήματα που λαμβάνει το εν λόγω σωματείο με τη μεταφορά του σε μία πόλη τέτοιας δυναμικότητας, είναι άμεσα συνυφασμένα με την αποκόμιση αγωνιστικού οφέλους, και τα οποία δε θα μπορούσαν άλλωστε να επέλθουν εάν παρέμενε το σωματείο αυτό στην πρότερη εγκατάστασή του».

Να σημειωθεί ότι στο έγγραφο ονομάζεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος της Νίκης ο Βασίλης Μπακαλιάνος και του Ολυμπιακού ο Νίκος Παπαπέτρος, με το Διαιτητικό Δικαστήριο να μην έχει αντιληφθεί ούτε ποιος δικηγόρος εκπροσωπούσε την κάθε ομάδα. Πραγματικά για γέλια και για κλάματα μαζί...

Αναλυτικά το έγγραφο του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ με την αιτιολογία της απόφασης για την απόρριψη της προσφυγής της Νίκης Β. και του Ολυμπιακού Β. έχει ως εξής:

Αθήνα 12/9/2017 Αριθμ. πρωτ. 26706/2017

Προς:

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  2. ΣΩΜ.  ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
  3. ΣΩΜ.  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ»
  4. ΣΩΜ.  ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  5. Δικηγόρο ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟ
  6. Δικηγόρο ΠΕΤΡΟ ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ
  7. Δικηγόρο  ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
  8. Δικηγόρο  ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Σας κοινοποιούμε συνημμένα αντίγραφο της υπ'αριθμ. 90/2017 απόφασης του ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ της ΕΠΟ προκειμένου να λάβετε γνώση.-

Συνημμένα:

Απόφαση

Εσωτερική διανομή:

- Μηχανογράφηση -Νομική Υπηρεσία -Αγωνιστικό -Τμήμα Δελτίων -Λογιστήριο

-Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου Πληροφορίες:

Σοφία Πρίφτη (2109891816).

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Ο

Συγκροτήθηκε νόμιμα από τους Χαράλαμπο Καλαματιανό ως Πρόεδρο, Γεώργιο Παπανδρέου εισηγητή -μέλος, Γεώργιο Δημάκη -μέλος Άννα Χλαμπουτάκη που ορίσθηκε από τα προσφεύγοντα σωματεία και Ανδρέα Σίδερη που ορίσθηκε από την καθής παρουσία και της Γραμματέως αυτού Σοφίας Πρίφτη.

Συνεδρίασε δημόσια στην καθορισμένη αίθουσα της Ε.Π.Ο. την 05.09.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 για να δικάσει την προσφυγή των σωματείων 1) Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ» και 2) ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 κατά της ΕΠΟ για ακύρωση της απόφασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ η οποία ελήφθη στην 29η Συνεδρίαση της 24ης -7-2017 περί της εγκρίσεως αλλαγής της επωνυμίας του Σωματείου «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ» σε «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» και μεταφοράς της έδρας από το Κίτρος της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στο Βόλο της ΕΠΣ Θεσσαλίας και της με αριθμό πρωτ. 23421/23.8.2017 αρνητικής απάντησης-απόφασης του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ Αλεξάνδρου Δέδε καθώς και τις πρόσθετες παρεμβάσεις του σωμ. ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ υπέρ 1) του (τριτοβάθμιου) αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και 2) του κύρους της με αρ. 29/24.7.2017 απόφασης της ΠΔΕ/ΕΠΟ και κατά των αθλητικών σωματείων 1) ΓΣ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ» και 2) ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης το σωματείο “ΓΣ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ»” παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Μπακαλιάνου, το σωματείο «ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937» παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Νικολάου Παπαπέτρου, η καθής παραστάθηκε δια του Νομικού Συμβούλου Δημητρίου Σιώτου και το προσθέτως παρεμβαίνον σωματείο «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» παραστάθηκε διά των πληρεξουσίων δικηγόρων Πέτρου Καιμακάμη και Θεοχάρη Γρηγορίου, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Οι κρινόμενες με αριθμ.23962/28-8-2017 και 23966/28-8-2017 προσφυγές των αθλητικών σωματείων με την επωνυμία "“ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ” και "ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937", αντίστοιχα, κατά της ΕΠΟ, (με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν:

Α). Η απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ στην υπ' αριθμ.29 συνεδρίαση της 24ης-7-2017, περί εγκρίσεως αλλαγής της επωνυμίας του σωματείου "ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 'Ή ΠΥΔΝΑ" ΚΙΤΡΟΥΣ '' σε "ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ'' και αλλαγή της έδρας από το Κίτρος της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στο Βόλο της ΕΠΣ Θεσσαλίας . Και 2) Κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η απόφαση της ΕΠΟ περί συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας της ομάδας ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ'' που περιήλθε σε γνώση τους το πρώτον την 23-8-2017 με την με αριθμό πρωτ. 23421/23-8-2017 αρνητική απάντηση-πράξη του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ, Αλεξάνδρου Δέδε και να μην επιτραπεί η συμμετοχή του ανωτέρω με σωματείου στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας) και οι με αριθμ.25311/4-9-2017 και 25312./4-9-2017 πρόσθετες υπέρ της ΕΠΟ ,παρεμβάσεις του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ" αρμόδια εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 5 παρ. 1 του Κ.Λ.Δ.Δ.Π.), καθόσο προσκομίζονται τα υπ' αριθμ. Α 1291 και 1290/30-8-2017 παράβολα της ΕΠΟ, αντίστοιχα, είναι συναφείς και πρέπει να συνεκδικασθούν (άρθρο 246 ΚΠολΔ) και να ερευνηθούν περαιτέρω ως προς το παραδεκτό της άσκησής τους και το βάσιμο των λόγων τους.

Κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του παρόντος Διαιτητικού Δικαστηρίου ορίζεται ότι::''1. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως της Επιτροπής Εφέσεων είναι πέντε (5) ημέρες από την ημέρα γνωστοποιήσεως της αποφάσεως. 2 .... 3.Εάν προσβάλλεται μία απόφαση ενός οργάνου ή μιας ένωσης ή της ΕΠΟ κ.ο.κ., εφόσον δεν αποτελεί άσκηση ενδίκου μέσου των παραγράφων 1 και 2 για τα οποία προβλέπονται ειδικές προθεσμίες, αυτή θα προσβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται ειδικά για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που στο καταστατικό ή στον κανονισμό της ΕΠΟ ή της οικείας ένωσης ή του αθλητικού οργάνου ή στην προηγούμενη συμφωνία των διαδίκων, δεν ορίζεται χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήματος διαιτησίας (έναρξης μίας διαδικασίας ), τότε η προθεσμία θα είναι δέκα (10) ημέρες από τη λήψη ή την με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της απόφασης που προσβάλλεται ....”

Στην κρινόμενη περίπτωση, όσον αφορά το ανωτέρω υπό στοιχείο Α πρώτο αίτημα των προσφυγών, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε την 24-7-2017 (βλ. το υπ' αριθμ. Πρωτ. 20292/25-7-2017 έγγραφο της ΕΠΟ) το οποίο δε γνωστοποιήθηκε μεν στα προσφεύγοντα αθλητικά σωματεία, αναμφίβολα όμως αυτά έλαβαν γνώση της απόφασης από την 25-7-2017, ενόψει της σπουδαιότητας του ζητήματος, καθόσο αφορούσε ένα θέμα που τα απασχολούσε σοβαρά για το οποίο μάλιστα είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και είχε προηγηθεί για το θέμα αυτό και αποστολή προς την ΕΠΣ Θεσσαλίας της από 14-7-2017 εξώδικης δήλωσης - διαμαρτυρίας -γνωστοποίησης τους με κοινοποίηση προς την ΕΠΟ η οποία είχε επιδοθεί και στην ΕΠΟ (βλ. 4821Γ/13-7-2027, 11322/14-7-2017 εκθέσεις επίδοσης δικαστικού επιμελητή Εφετείου Λάρισας Γιάννη Καραμποτάκη και Αντωνίου Κανταρτζή, αντίστοιχα και 7935 Β/17-7-2017 έκθεση επίδοσης δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου). Ο ισχυρισμός των προσφευγόντων ότι έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης μόλις την 23-8-2017 δεν κρίνεται πειστικός. Συνεπώς κατά την κρίση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, κατ' αποδοχή ως ουσιαστικά βάσιμης και σχετικής ένστασης της ΕΠΟ, οι κρινόμενες προσφυγές που ασκήθηκαν την 28-8-2017 μετά την πάροδο 10ημέρου από τη γνώση των προσφευγόντων είναι, ως προς το πρώτο αίτημά τους, απαράδεκτες, ως εκπροθέσμως ασκηθείσες.

Κατά τα λοιπά ως προς τα υπόλοιπα αιτήματα οι κρινόμενες προσφυγές είναι παραδεκτές και πρέπει να ερευνηθεί η ουσιαστική τους βασιμότητα.

Κατά το άρθρο 18 παρ.4 του Καταστατικού της ΕΠΟ ορίζεται ότι: «για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής μορφής ή της εταιρικής δομής μίας ομάδας προκειμένου να επιτύχει την πρόκρισή της και να αποκομίσει αθλητικά οφέλη και /ή τη λήψη άδειας συμμετοχής σε πρωτάθλημα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αλλαγή έδρας, αλλαγής ονομασίας ή μεταβίβαση μεριδίων - μετοχών μεταξύ ομάδων ή την με οποιοδήποτε τρόπο συγχώνευση ομάδων''. Κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων ορίζεται ότι ''για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων, απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής κατάστασης των ερασιτεχνικών σωματείων, προκειμένου να επιτύχουν την πρόκριση ή να αποκομίσουν αγωνιστικά οφέλη ή να λάβουν άδεια συμμετοχής σε πρωτάθλημα ανώτερης κατηγορίας''… Κατά το άρθρο 13 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων ορίζεται ότι:''1...2...Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο είναι, υποχρεωτικά, μέλος μίας μόνο Ερασιτεχνικής ΕΠΣ, ανάλογα με την έδρα του και συμμετέχει αποκλειστικά στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η τελευταία, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 37 παρ.1 εδ.β του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων, το οποίο ορίζει ότι: '”Όλοι οι αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων διεξάγονται μέσα στην περιοχή που καθορίζεται από το Καταστατικό της κάθε Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ). Κατ' εξαίρεση, η ΕΠΟ, μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας και γνώμη των αρμοδίων ΕΠΣ και μόνον αν συντρέχουν σοβαροί γεωγραφικοί λόγοι, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, την ένταξή της ομάδας σε άλλη ΕΠΣ, η οποία υποχρεούται να τη δεχθεί”

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι: α) υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ.4 του Καταστατικού της ΕΠΟ και 16 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων δύναται να γίνει η αλλαγή της επωνυμίας ενός αθλητικού ερασιτεχνικού σωματείου και η μεταφορά της έδρας του από μία ΕΠΣ σε άλλη. β) Η διάταξη του άρθρου 37 παρ. εδ.β του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων καλύπτει τις περιπτώσεις που μία ομάδα, χωρίς μεταβολή της έδρας της, ζητεί, μόνο αν συντρέχουν σοβαροί γεωγραφικοί λόγοι την ένταξή της σε άλλη ΕΠΣ, και όχι αν ζητεί τη μεταφορά της έδρας της για άλλους λόγους. γ)  Η συμμετοχή των ποδοσφαιρικών σωματείων αποκλειστικά στο πρωτάθλημα που διοργανώνει η ΕΠΣ αφορά τα σωματεία που εγγράφονται το πρώτον, ως νέα σωματεία στην οικεία τοπική ΕΠΣ στην περιφέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους και δεν καταλαμβάνει την περίπτωση που κάποιο παλαιό σωματείο, μέλος άλλης ΕΠΣ που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος από αυτή που διεξάγει η ΕΠΣ (τοπικό) προβαίνει σε αλλαγή επωνυμίας και μεταφέρει, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, την έδρα του σε άλλη ΕΠΣ. Δεν υφίσταται κατά τους ισχύοντες κανονισμούς διεξαγωγής του πρωταθλήματος 2016-2017 καμία διάταξη που να απαγορεύει τη συμμετοχή του σωματείου που μεταφέρει την έδρα του σε άλλη ΕΠΣ στην κατηγορία του πρωταθλήματος που μέχρι τότε αγωνιζόταν. Αυτό προβλέπεται πλέον, το πρώτον, από το άρθρο 16 παρ.3 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων που έχει εφαρμογή για το πρωτάθλημα 2017-2018 που ορίζει ότι αν μια ομάδα Γ Εθνικής κατηγορίας αλλάξει ΕΠΣ τότε ξεκινά το πρωτάθλημα από το Α 'τοπικό εκτός αν στο Καταστατικό της Ενώσεως που μεταφέρει την έδρα της ,προβλέπεται από κατώτερη κατηγορία ,διάταξη όμως νέα που δεν καταλαμβάνει την κρινόμενη υπόθεση.

Από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα εξής: Με την απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ στην υπ' αριθμ.29 συνεδρίαση της 24ης-7-2017,εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας του σωματείου "ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''Η ΠΥΔΝΑ'' ΚΙΤΡΟΥΣ '' ,σε "ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ" και αλλαγή της έδρας από το Κίτρος της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στο Βόλο της ΕΠΣ Θεσσαλίας. Το σωματείο ''ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''Η ΠΥΔΝΑ'' ΚΙΤΡΟΥΣ'', έχει ιδρυθεί το έτος 1977, έχει αριθμό μητρώου της ΕΠΟ 2520 και κατά το προηγούμενο έτος αγωνίσθηκε στη Γ' Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία, και μάλιστα στον ίδιο όμιλο με τα προσφεύγοντα αθλητικά σωματεία, στην οποία θα αγωνιζόταν και στο επόμενο πρωτάθλημα αν δε μεσολαβούσε η αλλαγή επωνυμίας και η μεταφορά της έδρας του από το Κίτρος Πιερίας (της ΕΠΣ Πιερίας) στο Βόλο (της ΕΠΣ Θεσσαλίας). Με την αλλαγή της επωνυμίας και τη μεταφορά της έδρας του το ανωτέρω σωματείο παραμένει το ίδιο (παλαιό) σωματείο με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις προς τρίτους, δηλαδή δεν είναι ένα νέο σωματείο ανεξάρτητο από αυτό που ήταν πριν την αλλαγή της επωνυμίας του και τη μεταφορά της έδρας του και σύμφωνα με τις προεκτεθείσες σκέψεις δικαιούται να μεταγραφεί στην ΕΠΣ Θεσσαλίας και να αγωνισθεί, ως παλαιό σωματείο στην Γ' Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία, όπως κρίθηκε και με την προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΠΟ, η οποία γνωστοποιήθηκε στους προσφεύγοντες με το από 23421/23-8-2017 έγγραφο του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ, Αλεξάνδρου Δέδε. Σχετική διάταξη που να επιβάλει σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας και μεταφοράς έδρας να αγωνίζεται το (παλαιό) σωματείο σε κατώτερη κατηγορία δεν υφίσταται (κατά τον ανωτέρω κρίσιμο χρόνο).

Επομένως πρέπει να απορριφθούν οι κρινόμενες προσφυγές κατά την πλειοψηφούσα άποψη.

Κατά τη γνώμη όμως του μειοψηφούντος μέλους του Δικαστηρίου - εκπρόσωπου των προσφευγόντων σωματείων κ. Άννας Χλαμπουτάκη, οι ερευνώμενες προσφυγές αρμόδια και παραδεκτά εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 5 παρ. 1 περ. δ. του Κ.Λ.Δ.Δ.Π.). και πρέπει να γίνουν δεκτές κατ’ ουσίαν, την κρίση της δε αυτή στηρίζει στην ακόλουθη νομική παραδοχή:

Οι υπό κρίση προσφυγές στρεφόμενες κατά του κύρους των υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 20292/25-7-2017 και 23421/23-8-2017 αποφάσεων της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο. εισάγονται παραδεκτά κατ’ άρθρο 7 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου, εντός της τασσόμενης στο άρθρο αυτό προθεσμίας, καθόσον αφορούν το ίδιο ζήτημα, ρυθμιζόμενο από αμφότερα τα έγγραφα, και τα οποία μόνο συνολικά μπορούν να προσβληθούν προκειμένου να αξιολογηθούν ολοκληρωμένα.

Η πρώτη απόφαση της 25ης-7-2017 αποτελεί ανακοίνωση όλων των νεοϊδρυθέντων σωματείων, ενώ η δεύτερη της 23ης-8-2017, η οποία μάλιστα εξεδόθη σε απάντηση των εγγράφων με αρ. πρωτοκ. 19580/17-7-2017, 20602/28-7-2017, 22138/11-8-2017 και 22638/17-7-2017 του σωματείου «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ» και του με αρ. πρωτοκ. 19581/17-7-2017 του «Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ», συνιστά ειδικότερο έγγραφο, και δη επεξηγηματικό του πρώτου εγγράφου, καθώς εμπεριέχει την ουσιαστικότερη και εξειδικευμένη απάντηση στα αιτούντα σωματεία επί του υπό κρίση ζητήματος.

Εν προκειμένω μάλιστα, ουδόλως αποδεικνύεται ότι τα προσφεύγοντα σωματεία είχαν λάβει γνώση της υπ’ αρθμ. πρωτοκ. 20292/25­7-2017 απόφασης της ΠΔΕ από την αποστολή προς την ΕΠΣ Θεσσαλίας της από 14-7-2017 εξώδικης δήλωσης -διαμαρτυρίας -γνωστοποίησης τους με κοινοποίηση προς την ΕΠΟ η οποία είχε επιδοθεί και στην ΕΠΟ (βλ. 4821Γ/13-7-2027, 11322/14-7-2017 εκθέσεις επίδοσης δικαστικού επιμελητή Εφετείου Λάρισας Γιάννη Καραμποτάκη και Αντωνίου Κανταρτζή, αντίστοιχα και 7935 Β/17-7-2017 έκθεση επίδοσης δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου), αφού η εν λόγω εξώδικη δήλωση είναι προγενέστερη της εκδόσεως από την διοικούσα επιτροπή της ΕΠΟ της προσβαλλόμενης υπ’ αριθμ. 20292/25-7-2017 απόφασης, και επομένως δεν προκύπτει γνώση περί της οριστικής εγκρίσεως από τη διοργανώτρια αρχή της εν λόγω μεταβολής, ημερομηνία από την οποία και άρχεται η νόμιμη προθεσμία. Συνεπώς, κρίσιμο εν προκειμένω είναι ο χρόνος που περιήλθε σε γνώση των προσφευγόντων σωματείων τόσο η οριστική έγκριση από την ΕΠΟ της μεταβολής της έδρας και της επωνυμίας του σωματείου «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.», όσο και η εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απάντηση επί του υποβληθέντος αιτήματός τους καθώς και η συμπλήρωση μέσω αυτού του πρώτου εγγράφου, με την προσθήκη μνείας για την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται το επίδικο σωματείο «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.». Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη έκαστο έγγραφο εξ αυτών αυτοτελώς, αφού έχουν άμεση συνάφεια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ενώ κρίση επί του ενός άνευ του άλλου θα οδηγούσε σε ελλιπή και άρα πλημμελή κρίση.

Περαιτέρω, κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, οι προσφυγές πρέπει να γίνουν δεκτές κατ’ ουσίαν για τους ακόλουθους λόγους. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Σωματείων «Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των διεξαγομένων πρωταθλημάτων, απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής κατάστασης των ερασιτεχνικών σωματείων, προκειμένου να επιτύχουν την πρόκριση ή να αποκομίσουν αγωνιστικά οφέλη ή να λάβουν άδεια συμμετοχής των σε πρωταθλήματα ανώτερης κατηγορίας». Από το σύνολο των εγγράφων της δικογραφίας προέκυψε ότι η απόφαση υπ’ αριθμ. 23421/23-8-2017 του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ Αλέξανδρου Δέδε, η οποία αιτιολογεί την έγκριση από την αρμόδια αρχή της αλλαγής της επωνυμίας και της έδρας του σωματείου «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ» κατόπιν σχετικής αιτήσεως, δέχεται ρητώς ότι τα περιστατικά που αναγράφονται περιοριστικά στο ανωτέρω άρθρο 16 του ΚΑΠ δεν συντρέχουν εν προκειμένω, αφού, όπως αναγράφει «το σωματείο έχει άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα, δεν σκοπεί σε αγωνιστικά οφέλη, δεν συγχωνεύεται με κάποιο άλλο που αγωνίζεται σε ανώτερη κατηγορία προκειμένου να καταφέρει να αγωνιστεί σε αυτήν ούτε κερδίζει αγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού στη Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία θα αγωνιζόταν και εάν παρέμεινε στην ΕΠΣ Πιερίας, στην ίδια κατηγορία (Γ’ αγωνιστική) θα αγωνιστεί (ή επιθυμεί να αγωνιστεί) και μετά την αλλαγή έδρας. Πάντως σε καμία περίπτωση δε διεκδικεί δικαίωμα να αγωνιστεί σε ανώτερη κατηγορία…».

Με τη διαπίστωση αυτή, κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, η διοργανώτρια αρχή μέσω του εκτελεστικού γραμματέα αυτής, υπέπεσε σε σφάλμα, καθώς όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα από τις προσφεύγουσες έγγραφα, το νέο σωματείο με την επωνυμία «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.» ταυτόχρονα με την εγγραφή του στην ΕΠΣ Θεσσαλίας και τη μεταβολή της έδρας του στο Δήμο Βόλου, προσπορίζεται σημαντικότατα αγωνιστικά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μεταφορά της έδρας από την κωμόπολη του Κίτρους Πιερίας με πληθυσμό 1.500 κατοίκους στην πόλη του Βόλου με πληθυσμό 145.000 κατοίκους, δηλαδή σε πόλη δυσανάλογου μεγέθους, συνεπάγεται μεγαλύτερα οφέλη σε επίπεδα οπαδών, μελών, εισιτηρίων διαρκείας και μη, γηπεδικών εγκαταστάσεων, εξεύρεσης χορηγών, φήμης της ομάδος κλπ. Προκύπτει συνεπώς ότι τα οικονομικά πλεονεκτήματα που λαμβάνει το εν λόγω σωματείο με τη μεταφορά του σε μία πόλη τέτοιας δυναμικότητας, είναι άμεσα συνυφασμένα με την αποκόμιση αγωνιστικού οφέλους, και τα οποία δε θα μπορούσαν άλλωστε να επέλθουν εάν παρέμενε το σωματείο αυτό στην πρότερη εγκατάστασή του. Η κατά τα παραπάνω παραδοχή της β’ προσβαλλόμενης πράξης του εκτελεστική γραμματέα της ΕΠΟ οδηγεί στην επικίνδυνη διαπίστωση ότι τα αγωνιστικά οφέλη έγκεινται αποκλειστικά σε αμιγώς αγωνιστικά κριτήρια, παραγνωρίζοντας ότι στην ίδια τη διατύπωση του νόμου έχει τεθεί ως άλλη περίπτωση η πρόκριση και η άδεια συμμετοχής σε ανώτερο πρωτάθλημα, εμφανώς διαφοροποιούμενη από τη λήψη αγωνιστικού οφέλους, το οποίο δε νοείται να στοιχειοθετηθεί χωρίς τη λήψη υπόψη της οικονομικής παραμέτρου που ακόμα και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα αποτελεί την κινητήρια δύναμη των ομάδων, τόσο για τον αγωνιστικό τους προγραμματισμό όσο και για τη συμμετοχή τους και παραμονή τους στο πρωτάθλημα που αγωνίζονται. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται περαιτέρω από την προσκόμιση των υπ’ αριθμ. 7952/23-06-2017, 8128/ΠΡ1059/28-06-2017, 8123/ΠΡ1058/28-06-2017, 8211/ΠΡ1095/28-06-2017, 8376/29-6-2017, 8466/ΠΡ1118/30-6-2017, 8602/Π Ρ1141/3-7-2017, 8782/ΠΡ1159/5-7-2017, 8837/ΠΡ1174/6-7-2017, 8961/7-7-2017, 8908/ΠΡ1184/7-7-2017, 9053/ΠΡ1212/11-7-2017, 9618/21-7-2017 και 10144/ΠΡ1385/1-8-2017 αποφάσεων του Δήμου Βόλου οι οποίες μάλιστα ελήφθησαν ταυτόχρονα με την εγγραφή του σωματείου στην ΕΠΣ Θεσσαλίας την 23-06-2017, και περιλαμβάνουν εγκρίσεις του Δήμου για δαπάνες και χρηματοδοτήσεις με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση ιδίως του Σταδίου Νεάπολης, γεγονότα που καταδεικνύουν το άμεσο αγωνιστικό πλεονέκτημα που απέκτησε το εν λόγω σωματείο ταυτόχρονα με τη μεταφορά της έδρας του από το Κίτρος Πιερίας στην πόλη του Βόλου, οι δημοτικές αρχές του οποίου έσπευσαν να συνδράμουν στην ομαλή εγκατάσταση του νέου αυτού σωματείου στην πόλη του Βόλου. Σημειωτέον δε ότι στο άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΠΟ ως μια εκ των απαγορευτικών περιπτώσεων μεταβολής της νομικής μορφής ή της εταιρικής δομής μίας ομάδας είναι να αποκομίσει «αθλητικά» οφέλη, διευρύνοντας έτσι την έννοια του αγωνιστικού οφέλους που τίθεται στον ΚΑΠ, καθότι τα αθλητικά οφέλη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κάθε είδους όφελος που συνέχεται με τη λειτουργία μιας ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού.

Συνεπώς, η απόφαση για την έγκριση της εν λόγω μεταβολής από την ΕΠΟ ελήφθη κατά ευθεία παράβαση του νόμου και των κανονισμών της ΕΠΟ που έχουν τεθεί προκειμένου να προστατεύονται τα διεξαγόμενα πρωταθλήματα με τους τιθέμενους περιορισμούς στην αλλαγή της νομικής κατάστασης και της εταιρικής δομής των ομάδων (άρθρο 18 Καταστατικού ΕΠΟ) και ιδίως την αλλαγή της έδρας και της επωνυμίας τους προκειμένου να λαμβάνουν πλεονεκτήματα διαταράσσοντας έτσι, όπως συντρέχει εν προκειμένω, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, και δη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας. Επομένως, κατά την άποψη της μειοψηφίας, οι κρινόμενες προσφυγές πρέπει να γίνουν δεκτές και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες με αυτές πράξεις.

Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να απορριφθούν οι κρινόμενες προσφυγές να διαταχθεί η κατάπτωση των καταβληθέντων παραβόλων να καθορισθούν τα συνολικά έξοδα της διαδικασίας και να επιβληθούν σε βάρος των διαδίκων που έχασαν τη δίκη(άρθρο 19 (Κ.Λ.Δ.Δ.Π.), όπως ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις με αριθμ.23962/28-8-2017 και 23966/28-8-2017 προσφυγές των αθλητικών σωματείων με την επωνυμία ''“ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ” και ''ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937'', αντίστοιχα, κατά της ΕΠΟ, (με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν: Α). Η απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ στην υπ' αριθμ.29 συνεδρίαση της 24ης-7-2017, περί εγκρίσεως αλλαγής της επωνυμίας του σωματείου ''ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''Η ΠΥΔΝΑ'' ΚΙΤΡΟΥΣ'' σε ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ'' και αλλαγή της έδρας από το Κίτρος της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στο Βόλο της ΕΠΣ Θεσσαλίας. Και 2) Κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η απόφαση της ΕΠΟ περί συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας της ομάδας ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ'' που περιήλθε σε γνώση τους το πρώτον την 23-8-2017 με την με αριθμό πρωτ. 23421/23-8-2017 αρνητική απάντηση-πράξη του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ, Αλεξάνδρου Δέδε) και τις με αριθμ.25311/4-9-2017 και 25312./4-9-2017 πρόσθετες υπέρ της ΕΠΟ, παρεμβάσεις του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ''

Απορρίπτει τις προσφυγές κατά πλειοψηφία (4-1).

Διατάσσει την κατάπτωση των παραβόλων των προσφευγόντων.

Καθορίζει τα συνολικά έξοδα της διαδικασίας στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ. Επιβάλλει σε βάρος εκάστου προσφεύγοντος δικαστική δαπάνη ποσού των διακοσίων (200) ευρώ υπέρ της ΕΠΟ και ποσού εκατό (100) ευρώ υπέρ του προσθέτως παρεμβαίνοντος και το ποσό των εκατό (100) ευρώ που θα καταβληθεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου».

 

 

14/09/2017 16:57