noodles volos banner

Το σκεπτικό του Διαιτητικού για την απόρριψη της προσφυγής Νίκης και Ολυμπιακού

Το έγγραφο με την αιτιολογία της υπ' αριθμ. 90/2017 απόφασης του ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ της ΕΠΟ επιδόθηκε στους δύο μεγάλους συλλόγους του Βόλου, τη Νίκη και τον Ολυμπιακό, και το Magnesiasports.gr, που το εξασφάλισε, σας το παρουσιάζει.

Σ’ αυτό αναφέρεται η άποψη της πλειοψηφίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου, δηλαδή των τεσσάρων μελών που ψήφισαν κατά της προσφυγής της Νίκης Βόλου και του Ολυμπιακού Βόλου, που ζητούσαν να κριθεί ως παράνομη η συμμετοχή του Ν.Π.Σ. Βόλος στη Γ’ Εθνική, αλλά και της μοναδικής μειοψηφήσασας δικαστή, της κυρίας Άννας Χλαμπουτάκη.

Η πλειοψηφία αρχικά εκπλήσσει τους πάντες αρνητικά, κάνοντας λόγο για εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφυγής, με την έννοια ότι η απόφαση που ήθελε να προσβάλει η Νίκη και ο Ολυμπιακός εκδόθηκε, όπως αναφέρεται στις 24/7 και η προσφυγή έπρεπε να γίνει πέντε μέρες αργότερα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ οι δύο σύλλογοι του Βόλου ισχυρίστηκαν δικαίως ότι έλαβαν γνώση στις 23 Αυγούστου, αφού η ΕΠΟ σκοπίμως δεν τους απαντούσε, παρά τα συνεχή εξώδικα. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, η ΕΠΟ κοροϊδεύει τον ίδιο της τον εαυτό.

Επίσης, αιτιολογούν την απόφασή τους για την απόρριψη της προσφυγής με το επιχείρημα ότι παρά την αλλαγή επωνυμίας και έδρας το σωματείο της Πύδνας παραμένει το ίδιο παλιό σωματείο και δεν είναι νέο σωματείο, προκαλώντας πραγματικά το γέλιο κάθε νοήμονα ανθρώπου, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχει διάταξη που να επιβάλει τη συμμετοχή ενός τέτοιου σωματείου σε κατώτερη κατηγορία. Παράλληλα, οι τέσσερις δικαστές του Διαιτητικού Δικαστηρίου επιμένουν στο γεγονός ότι ο Ν.Π.Σ. Βόλος δεν προσπορίζεται αγωνιστικά οφέλη, αφού θα παίξει στην ίδια κατηγορία που θα έπαιζε, αν συνέχιζε ως Πύδνα Κίτρους.

Από την άλλη η μειοψηφήσασα κ. Άννα Χλαμπουτάκη αναφέρει στο σκεπτικό της ότι η προσφυγή Νίκης Β. και Ολυμπιακού Β. θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτή, καθώς με τη μεταφορά στον Βόλο το νέο σωματείο αποκτά σημαντικά αγωνιστικά οφέλη, αφού «η μεταφορά της έδρας από την κωμόπολη του Κίτρους Πιερίας με πληθυσμό 1.500 κατοίκους στην πόλη του Βόλου με πληθυσμό 145.000 κατοίκους, δηλαδή σε πόλη δυσανάλογου μεγέθους, συνεπάγεται μεγαλύτερα οφέλη σε επίπεδα οπαδών, μελών, εισιτηρίων διαρκείας και μη, γηπεδικών εγκαταστάσεων, εξεύρεσης χορηγών, φήμης της ομάδος κλπ. Προκύπτει συνεπώς ότι τα οικονομικά πλεονεκτήματα που λαμβάνει το εν λόγω σωματείο με τη μεταφορά του σε μία πόλη τέτοιας δυναμικότητας, είναι άμεσα συνυφασμένα με την αποκόμιση αγωνιστικού οφέλους, και τα οποία δε θα μπορούσαν άλλωστε να επέλθουν εάν παρέμενε το σωματείο αυτό στην πρότερη εγκατάστασή του».

Να σημειωθεί ότι στο έγγραφο ονομάζεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος της Νίκης ο Βασίλης Μπακαλιάνος και του Ολυμπιακού ο Νίκος Παπαπέτρος, με το Διαιτητικό Δικαστήριο να μην έχει αντιληφθεί ούτε ποιος δικηγόρος εκπροσωπούσε την κάθε ομάδα. Πραγματικά για γέλια και για κλάματα μαζί...

Αναλυτικά το έγγραφο του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ με την αιτιολογία της απόφασης για την απόρριψη της προσφυγής της Νίκης Β. και του Ολυμπιακού Β. έχει ως εξής:

Αθήνα 12/9/2017 Αριθμ. πρωτ. 26706/2017

Προς:

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  2. ΣΩΜ.  ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
  3. ΣΩΜ.  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ»
  4. ΣΩΜ.  ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  5. Δικηγόρο ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟ
  6. Δικηγόρο ΠΕΤΡΟ ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ
  7. Δικηγόρο  ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
  8. Δικηγόρο  ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Σας κοινοποιούμε συνημμένα αντίγραφο της υπ'αριθμ. 90/2017 απόφασης του ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ της ΕΠΟ προκειμένου να λάβετε γνώση.-

Συνημμένα:

Απόφαση

Εσωτερική διανομή:

- Μηχανογράφηση -Νομική Υπηρεσία -Αγωνιστικό -Τμήμα Δελτίων -Λογιστήριο

-Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου Πληροφορίες:

Σοφία Πρίφτη (2109891816).

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Ο

Συγκροτήθηκε νόμιμα από τους Χαράλαμπο Καλαματιανό ως Πρόεδρο, Γεώργιο Παπανδρέου εισηγητή -μέλος, Γεώργιο Δημάκη -μέλος Άννα Χλαμπουτάκη που ορίσθηκε από τα προσφεύγοντα σωματεία και Ανδρέα Σίδερη που ορίσθηκε από την καθής παρουσία και της Γραμματέως αυτού Σοφίας Πρίφτη.

Συνεδρίασε δημόσια στην καθορισμένη αίθουσα της Ε.Π.Ο. την 05.09.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 για να δικάσει την προσφυγή των σωματείων 1) Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ» και 2) ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 κατά της ΕΠΟ για ακύρωση της απόφασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ η οποία ελήφθη στην 29η Συνεδρίαση της 24ης -7-2017 περί της εγκρίσεως αλλαγής της επωνυμίας του Σωματείου «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ» σε «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» και μεταφοράς της έδρας από το Κίτρος της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στο Βόλο της ΕΠΣ Θεσσαλίας και της με αριθμό πρωτ. 23421/23.8.2017 αρνητικής απάντησης-απόφασης του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ Αλεξάνδρου Δέδε καθώς και τις πρόσθετες παρεμβάσεις του σωμ. ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ υπέρ 1) του (τριτοβάθμιου) αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και 2) του κύρους της με αρ. 29/24.7.2017 απόφασης της ΠΔΕ/ΕΠΟ και κατά των αθλητικών σωματείων 1) ΓΣ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ» και 2) ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης το σωματείο “ΓΣ ΒΟΛΟΥ «Η ΝΙΚΗ»” παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Μπακαλιάνου, το σωματείο «ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937» παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Νικολάου Παπαπέτρου, η καθής παραστάθηκε δια του Νομικού Συμβούλου Δημητρίου Σιώτου και το προσθέτως παρεμβαίνον σωματείο «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» παραστάθηκε διά των πληρεξουσίων δικηγόρων Πέτρου Καιμακάμη και Θεοχάρη Γρηγορίου, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Οι κρινόμενες με αριθμ.23962/28-8-2017 και 23966/28-8-2017 προσφυγές των αθλητικών σωματείων με την επωνυμία "“ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ” και "ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937", αντίστοιχα, κατά της ΕΠΟ, (με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν:

Α). Η απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ στην υπ' αριθμ.29 συνεδρίαση της 24ης-7-2017, περί εγκρίσεως αλλαγής της επωνυμίας του σωματείου "ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 'Ή ΠΥΔΝΑ" ΚΙΤΡΟΥΣ '' σε "ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ'' και αλλαγή της έδρας από το Κίτρος της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στο Βόλο της ΕΠΣ Θεσσαλίας . Και 2) Κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η απόφαση της ΕΠΟ περί συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας της ομάδας ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ'' που περιήλθε σε γνώση τους το πρώτον την 23-8-2017 με την με αριθμό πρωτ. 23421/23-8-2017 αρνητική απάντηση-πράξη του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ, Αλεξάνδρου Δέδε και να μην επιτραπεί η συμμετοχή του ανωτέρω με σωματείου στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας) και οι με αριθμ.25311/4-9-2017 και 25312./4-9-2017 πρόσθετες υπέρ της ΕΠΟ ,παρεμβάσεις του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ" αρμόδια εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 5 παρ. 1 του Κ.Λ.Δ.Δ.Π.), καθόσο προσκομίζονται τα υπ' αριθμ. Α 1291 και 1290/30-8-2017 παράβολα της ΕΠΟ, αντίστοιχα, είναι συναφείς και πρέπει να συνεκδικασθούν (άρθρο 246 ΚΠολΔ) και να ερευνηθούν περαιτέρω ως προς το παραδεκτό της άσκησής τους και το βάσιμο των λόγων τους.

Κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του παρόντος Διαιτητικού Δικαστηρίου ορίζεται ότι::''1. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως της Επιτροπής Εφέσεων είναι πέντε (5) ημέρες από την ημέρα γνωστοποιήσεως της αποφάσεως. 2 .... 3.Εάν προσβάλλεται μία απόφαση ενός οργάνου ή μιας ένωσης ή της ΕΠΟ κ.ο.κ., εφόσον δεν αποτελεί άσκηση ενδίκου μέσου των παραγράφων 1 και 2 για τα οποία προβλέπονται ειδικές προθεσμίες, αυτή θα προσβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται ειδικά για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που στο καταστατικό ή στον κανονισμό της ΕΠΟ ή της οικείας ένωσης ή του αθλητικού οργάνου ή στην προηγούμενη συμφωνία των διαδίκων, δεν ορίζεται χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήματος διαιτησίας (έναρξης μίας διαδικασίας ), τότε η προθεσμία θα είναι δέκα (10) ημέρες από τη λήψη ή την με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της απόφασης που προσβάλλεται ....”

Στην κρινόμενη περίπτωση, όσον αφορά το ανωτέρω υπό στοιχείο Α πρώτο αίτημα των προσφυγών, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε την 24-7-2017 (βλ. το υπ' αριθμ. Πρωτ. 20292/25-7-2017 έγγραφο της ΕΠΟ) το οποίο δε γνωστοποιήθηκε μεν στα προσφεύγοντα αθλητικά σωματεία, αναμφίβολα όμως αυτά έλαβαν γνώση της απόφασης από την 25-7-2017, ενόψει της σπουδαιότητας του ζητήματος, καθόσο αφορούσε ένα θέμα που τα απασχολούσε σοβαρά για το οποίο μάλιστα είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και είχε προηγηθεί για το θέμα αυτό και αποστολή προς την ΕΠΣ Θεσσαλίας της από 14-7-2017 εξώδικης δήλωσης - διαμαρτυρίας -γνωστοποίησης τους με κοινοποίηση προς την ΕΠΟ η οποία είχε επιδοθεί και στην ΕΠΟ (βλ. 4821Γ/13-7-2027, 11322/14-7-2017 εκθέσεις επίδοσης δικαστικού επιμελητή Εφετείου Λάρισας Γιάννη Καραμποτάκη και Αντωνίου Κανταρτζή, αντίστοιχα και 7935 Β/17-7-2017 έκθεση επίδοσης δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου). Ο ισχυρισμός των προσφευγόντων ότι έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης μόλις την 23-8-2017 δεν κρίνεται πειστικός. Συνεπώς κατά την κρίση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, κατ' αποδοχή ως ουσιαστικά βάσιμης και σχετικής ένστασης της ΕΠΟ, οι κρινόμενες προσφυγές που ασκήθηκαν την 28-8-2017 μετά την πάροδο 10ημέρου από τη γνώση των προσφευγόντων είναι, ως προς το πρώτο αίτημά τους, απαράδεκτες, ως εκπροθέσμως ασκηθείσες.

Κατά τα λοιπά ως προς τα υπόλοιπα αιτήματα οι κρινόμενες προσφυγές είναι παραδεκτές και πρέπει να ερευνηθεί η ουσιαστική τους βασιμότητα.

Κατά το άρθρο 18 παρ.4 του Καταστατικού της ΕΠΟ ορίζεται ότι: «για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής μορφής ή της εταιρικής δομής μίας ομάδας προκειμένου να επιτύχει την πρόκρισή της και να αποκομίσει αθλητικά οφέλη και /ή τη λήψη άδειας συμμετοχής σε πρωτάθλημα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αλλαγή έδρας, αλλαγής ονομασίας ή μεταβίβαση μεριδίων - μετοχών μεταξύ ομάδων ή την με οποιοδήποτε τρόπο συγχώνευση ομάδων''. Κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων ορίζεται ότι ''για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων, απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής κατάστασης των ερασιτεχνικών σωματείων, προκειμένου να επιτύχουν την πρόκριση ή να αποκομίσουν αγωνιστικά οφέλη ή να λάβουν άδεια συμμετοχής σε πρωτάθλημα ανώτερης κατηγορίας''… Κατά το άρθρο 13 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων ορίζεται ότι:''1...2...Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο είναι, υποχρεωτικά, μέλος μίας μόνο Ερασιτεχνικής ΕΠΣ, ανάλογα με την έδρα του και συμμετέχει αποκλειστικά στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η τελευταία, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 37 παρ.1 εδ.β του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων, το οποίο ορίζει ότι: '”Όλοι οι αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων διεξάγονται μέσα στην περιοχή που καθορίζεται από το Καταστατικό της κάθε Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ). Κατ' εξαίρεση, η ΕΠΟ, μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας και γνώμη των αρμοδίων ΕΠΣ και μόνον αν συντρέχουν σοβαροί γεωγραφικοί λόγοι, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, την ένταξή της ομάδας σε άλλη ΕΠΣ, η οποία υποχρεούται να τη δεχθεί”

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι: α) υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ.4 του Καταστατικού της ΕΠΟ και 16 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Σωματείων δύναται να γίνει η αλλαγή της επωνυμίας ενός αθλητικού ερασιτεχνικού σωματείου και η μεταφορά της έδρας του από μία ΕΠΣ σε άλλη. β) Η διάταξη του άρθρου 37 παρ. εδ.β του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων καλύπτει τις περιπτώσεις που μία ομάδα, χωρίς μεταβολή της έδρας της, ζητεί, μόνο αν συντρέχουν σοβαροί γεωγραφικοί λόγοι την ένταξή της σε άλλη ΕΠΣ, και όχι αν ζητεί τη μεταφορά της έδρας της για άλλους λόγους. γ)  Η συμμετοχή των ποδοσφαιρικών σωματείων αποκλειστικά στο πρωτάθλημα που διοργανώνει η ΕΠΣ αφορά τα σωματεία που εγγράφονται το πρώτον, ως νέα σωματεία στην οικεία τοπική ΕΠΣ στην περιφέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους και δεν καταλαμβάνει την περίπτωση που κάποιο παλαιό σωματείο, μέλος άλλης ΕΠΣ που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος από αυτή που διεξάγει η ΕΠΣ (τοπικό) προβαίνει σε αλλαγή επωνυμίας και μεταφέρει, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, την έδρα του σε άλλη ΕΠΣ. Δεν υφίσταται κατά τους ισχύοντες κανονισμούς διεξαγωγής του πρωταθλήματος 2016-2017 καμία διάταξη που να απαγορεύει τη συμμετοχή του σωματείου που μεταφέρει την έδρα του σε άλλη ΕΠΣ στην κατηγορία του πρωταθλήματος που μέχρι τότε αγωνιζόταν. Αυτό προβλέπεται πλέον, το πρώτον, από το άρθρο 16 παρ.3 του Κανονισμού Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων που έχει εφαρμογή για το πρωτάθλημα 2017-2018 που ορίζει ότι αν μια ομάδα Γ Εθνικής κατηγορίας αλλάξει ΕΠΣ τότε ξεκινά το πρωτάθλημα από το Α 'τοπικό εκτός αν στο Καταστατικό της Ενώσεως που μεταφέρει την έδρα της ,προβλέπεται από κατώτερη κατηγορία ,διάταξη όμως νέα που δεν καταλαμβάνει την κρινόμενη υπόθεση.

Από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα εξής: Με την απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ στην υπ' αριθμ.29 συνεδρίαση της 24ης-7-2017,εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας του σωματείου "ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''Η ΠΥΔΝΑ'' ΚΙΤΡΟΥΣ '' ,σε "ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ" και αλλαγή της έδρας από το Κίτρος της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στο Βόλο της ΕΠΣ Θεσσαλίας. Το σωματείο ''ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''Η ΠΥΔΝΑ'' ΚΙΤΡΟΥΣ'', έχει ιδρυθεί το έτος 1977, έχει αριθμό μητρώου της ΕΠΟ 2520 και κατά το προηγούμενο έτος αγωνίσθηκε στη Γ' Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία, και μάλιστα στον ίδιο όμιλο με τα προσφεύγοντα αθλητικά σωματεία, στην οποία θα αγωνιζόταν και στο επόμενο πρωτάθλημα αν δε μεσολαβούσε η αλλαγή επωνυμίας και η μεταφορά της έδρας του από το Κίτρος Πιερίας (της ΕΠΣ Πιερίας) στο Βόλο (της ΕΠΣ Θεσσαλίας). Με την αλλαγή της επωνυμίας και τη μεταφορά της έδρας του το ανωτέρω σωματείο παραμένει το ίδιο (παλαιό) σωματείο με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις προς τρίτους, δηλαδή δεν είναι ένα νέο σωματείο ανεξάρτητο από αυτό που ήταν πριν την αλλαγή της επωνυμίας του και τη μεταφορά της έδρας του και σύμφωνα με τις προεκτεθείσες σκέψεις δικαιούται να μεταγραφεί στην ΕΠΣ Θεσσαλίας και να αγωνισθεί, ως παλαιό σωματείο στην Γ' Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία, όπως κρίθηκε και με την προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΠΟ, η οποία γνωστοποιήθηκε στους προσφεύγοντες με το από 23421/23-8-2017 έγγραφο του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ, Αλεξάνδρου Δέδε. Σχετική διάταξη που να επιβάλει σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας και μεταφοράς έδρας να αγωνίζεται το (παλαιό) σωματείο σε κατώτερη κατηγορία δεν υφίσταται (κατά τον ανωτέρω κρίσιμο χρόνο).

Επομένως πρέπει να απορριφθούν οι κρινόμενες προσφυγές κατά την πλειοψηφούσα άποψη.

Κατά τη γνώμη όμως του μειοψηφούντος μέλους του Δικαστηρίου - εκπρόσωπου των προσφευγόντων σωματείων κ. Άννας Χλαμπουτάκη, οι ερευνώμενες προσφυγές αρμόδια και παραδεκτά εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 5 παρ. 1 περ. δ. του Κ.Λ.Δ.Δ.Π.). και πρέπει να γίνουν δεκτές κατ’ ουσίαν, την κρίση της δε αυτή στηρίζει στην ακόλουθη νομική παραδοχή:

Οι υπό κρίση προσφυγές στρεφόμενες κατά του κύρους των υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 20292/25-7-2017 και 23421/23-8-2017 αποφάσεων της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο. εισάγονται παραδεκτά κατ’ άρθρο 7 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου, εντός της τασσόμενης στο άρθρο αυτό προθεσμίας, καθόσον αφορούν το ίδιο ζήτημα, ρυθμιζόμενο από αμφότερα τα έγγραφα, και τα οποία μόνο συνολικά μπορούν να προσβληθούν προκειμένου να αξιολογηθούν ολοκληρωμένα.

Η πρώτη απόφαση της 25ης-7-2017 αποτελεί ανακοίνωση όλων των νεοϊδρυθέντων σωματείων, ενώ η δεύτερη της 23ης-8-2017, η οποία μάλιστα εξεδόθη σε απάντηση των εγγράφων με αρ. πρωτοκ. 19580/17-7-2017, 20602/28-7-2017, 22138/11-8-2017 και 22638/17-7-2017 του σωματείου «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ» και του με αρ. πρωτοκ. 19581/17-7-2017 του «Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ», συνιστά ειδικότερο έγγραφο, και δη επεξηγηματικό του πρώτου εγγράφου, καθώς εμπεριέχει την ουσιαστικότερη και εξειδικευμένη απάντηση στα αιτούντα σωματεία επί του υπό κρίση ζητήματος.

Εν προκειμένω μάλιστα, ουδόλως αποδεικνύεται ότι τα προσφεύγοντα σωματεία είχαν λάβει γνώση της υπ’ αρθμ. πρωτοκ. 20292/25­7-2017 απόφασης της ΠΔΕ από την αποστολή προς την ΕΠΣ Θεσσαλίας της από 14-7-2017 εξώδικης δήλωσης -διαμαρτυρίας -γνωστοποίησης τους με κοινοποίηση προς την ΕΠΟ η οποία είχε επιδοθεί και στην ΕΠΟ (βλ. 4821Γ/13-7-2027, 11322/14-7-2017 εκθέσεις επίδοσης δικαστικού επιμελητή Εφετείου Λάρισας Γιάννη Καραμποτάκη και Αντωνίου Κανταρτζή, αντίστοιχα και 7935 Β/17-7-2017 έκθεση επίδοσης δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών Αφροδίτης Αναγνωστοπούλου), αφού η εν λόγω εξώδικη δήλωση είναι προγενέστερη της εκδόσεως από την διοικούσα επιτροπή της ΕΠΟ της προσβαλλόμενης υπ’ αριθμ. 20292/25-7-2017 απόφασης, και επομένως δεν προκύπτει γνώση περί της οριστικής εγκρίσεως από τη διοργανώτρια αρχή της εν λόγω μεταβολής, ημερομηνία από την οποία και άρχεται η νόμιμη προθεσμία. Συνεπώς, κρίσιμο εν προκειμένω είναι ο χρόνος που περιήλθε σε γνώση των προσφευγόντων σωματείων τόσο η οριστική έγκριση από την ΕΠΟ της μεταβολής της έδρας και της επωνυμίας του σωματείου «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.», όσο και η εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απάντηση επί του υποβληθέντος αιτήματός τους καθώς και η συμπλήρωση μέσω αυτού του πρώτου εγγράφου, με την προσθήκη μνείας για την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται το επίδικο σωματείο «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.». Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη έκαστο έγγραφο εξ αυτών αυτοτελώς, αφού έχουν άμεση συνάφεια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ενώ κρίση επί του ενός άνευ του άλλου θα οδηγούσε σε ελλιπή και άρα πλημμελή κρίση.

Περαιτέρω, κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, οι προσφυγές πρέπει να γίνουν δεκτές κατ’ ουσίαν για τους ακόλουθους λόγους. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Σωματείων «Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των διεξαγομένων πρωταθλημάτων, απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής κατάστασης των ερασιτεχνικών σωματείων, προκειμένου να επιτύχουν την πρόκριση ή να αποκομίσουν αγωνιστικά οφέλη ή να λάβουν άδεια συμμετοχής των σε πρωταθλήματα ανώτερης κατηγορίας». Από το σύνολο των εγγράφων της δικογραφίας προέκυψε ότι η απόφαση υπ’ αριθμ. 23421/23-8-2017 του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ Αλέξανδρου Δέδε, η οποία αιτιολογεί την έγκριση από την αρμόδια αρχή της αλλαγής της επωνυμίας και της έδρας του σωματείου «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ» κατόπιν σχετικής αιτήσεως, δέχεται ρητώς ότι τα περιστατικά που αναγράφονται περιοριστικά στο ανωτέρω άρθρο 16 του ΚΑΠ δεν συντρέχουν εν προκειμένω, αφού, όπως αναγράφει «το σωματείο έχει άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα, δεν σκοπεί σε αγωνιστικά οφέλη, δεν συγχωνεύεται με κάποιο άλλο που αγωνίζεται σε ανώτερη κατηγορία προκειμένου να καταφέρει να αγωνιστεί σε αυτήν ούτε κερδίζει αγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού στη Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία θα αγωνιζόταν και εάν παρέμεινε στην ΕΠΣ Πιερίας, στην ίδια κατηγορία (Γ’ αγωνιστική) θα αγωνιστεί (ή επιθυμεί να αγωνιστεί) και μετά την αλλαγή έδρας. Πάντως σε καμία περίπτωση δε διεκδικεί δικαίωμα να αγωνιστεί σε ανώτερη κατηγορία…».

Με τη διαπίστωση αυτή, κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, η διοργανώτρια αρχή μέσω του εκτελεστικού γραμματέα αυτής, υπέπεσε σε σφάλμα, καθώς όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα από τις προσφεύγουσες έγγραφα, το νέο σωματείο με την επωνυμία «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.» ταυτόχρονα με την εγγραφή του στην ΕΠΣ Θεσσαλίας και τη μεταβολή της έδρας του στο Δήμο Βόλου, προσπορίζεται σημαντικότατα αγωνιστικά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μεταφορά της έδρας από την κωμόπολη του Κίτρους Πιερίας με πληθυσμό 1.500 κατοίκους στην πόλη του Βόλου με πληθυσμό 145.000 κατοίκους, δηλαδή σε πόλη δυσανάλογου μεγέθους, συνεπάγεται μεγαλύτερα οφέλη σε επίπεδα οπαδών, μελών, εισιτηρίων διαρκείας και μη, γηπεδικών εγκαταστάσεων, εξεύρεσης χορηγών, φήμης της ομάδος κλπ. Προκύπτει συνεπώς ότι τα οικονομικά πλεονεκτήματα που λαμβάνει το εν λόγω σωματείο με τη μεταφορά του σε μία πόλη τέτοιας δυναμικότητας, είναι άμεσα συνυφασμένα με την αποκόμιση αγωνιστικού οφέλους, και τα οποία δε θα μπορούσαν άλλωστε να επέλθουν εάν παρέμενε το σωματείο αυτό στην πρότερη εγκατάστασή του. Η κατά τα παραπάνω παραδοχή της β’ προσβαλλόμενης πράξης του εκτελεστική γραμματέα της ΕΠΟ οδηγεί στην επικίνδυνη διαπίστωση ότι τα αγωνιστικά οφέλη έγκεινται αποκλειστικά σε αμιγώς αγωνιστικά κριτήρια, παραγνωρίζοντας ότι στην ίδια τη διατύπωση του νόμου έχει τεθεί ως άλλη περίπτωση η πρόκριση και η άδεια συμμετοχής σε ανώτερο πρωτάθλημα, εμφανώς διαφοροποιούμενη από τη λήψη αγωνιστικού οφέλους, το οποίο δε νοείται να στοιχειοθετηθεί χωρίς τη λήψη υπόψη της οικονομικής παραμέτρου που ακόμα και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα αποτελεί την κινητήρια δύναμη των ομάδων, τόσο για τον αγωνιστικό τους προγραμματισμό όσο και για τη συμμετοχή τους και παραμονή τους στο πρωτάθλημα που αγωνίζονται. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται περαιτέρω από την προσκόμιση των υπ’ αριθμ. 7952/23-06-2017, 8128/ΠΡ1059/28-06-2017, 8123/ΠΡ1058/28-06-2017, 8211/ΠΡ1095/28-06-2017, 8376/29-6-2017, 8466/ΠΡ1118/30-6-2017, 8602/Π Ρ1141/3-7-2017, 8782/ΠΡ1159/5-7-2017, 8837/ΠΡ1174/6-7-2017, 8961/7-7-2017, 8908/ΠΡ1184/7-7-2017, 9053/ΠΡ1212/11-7-2017, 9618/21-7-2017 και 10144/ΠΡ1385/1-8-2017 αποφάσεων του Δήμου Βόλου οι οποίες μάλιστα ελήφθησαν ταυτόχρονα με την εγγραφή του σωματείου στην ΕΠΣ Θεσσαλίας την 23-06-2017, και περιλαμβάνουν εγκρίσεις του Δήμου για δαπάνες και χρηματοδοτήσεις με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση ιδίως του Σταδίου Νεάπολης, γεγονότα που καταδεικνύουν το άμεσο αγωνιστικό πλεονέκτημα που απέκτησε το εν λόγω σωματείο ταυτόχρονα με τη μεταφορά της έδρας του από το Κίτρος Πιερίας στην πόλη του Βόλου, οι δημοτικές αρχές του οποίου έσπευσαν να συνδράμουν στην ομαλή εγκατάσταση του νέου αυτού σωματείου στην πόλη του Βόλου. Σημειωτέον δε ότι στο άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΠΟ ως μια εκ των απαγορευτικών περιπτώσεων μεταβολής της νομικής μορφής ή της εταιρικής δομής μίας ομάδας είναι να αποκομίσει «αθλητικά» οφέλη, διευρύνοντας έτσι την έννοια του αγωνιστικού οφέλους που τίθεται στον ΚΑΠ, καθότι τα αθλητικά οφέλη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κάθε είδους όφελος που συνέχεται με τη λειτουργία μιας ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού.

Συνεπώς, η απόφαση για την έγκριση της εν λόγω μεταβολής από την ΕΠΟ ελήφθη κατά ευθεία παράβαση του νόμου και των κανονισμών της ΕΠΟ που έχουν τεθεί προκειμένου να προστατεύονται τα διεξαγόμενα πρωταθλήματα με τους τιθέμενους περιορισμούς στην αλλαγή της νομικής κατάστασης και της εταιρικής δομής των ομάδων (άρθρο 18 Καταστατικού ΕΠΟ) και ιδίως την αλλαγή της έδρας και της επωνυμίας τους προκειμένου να λαμβάνουν πλεονεκτήματα διαταράσσοντας έτσι, όπως συντρέχει εν προκειμένω, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, και δη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας. Επομένως, κατά την άποψη της μειοψηφίας, οι κρινόμενες προσφυγές πρέπει να γίνουν δεκτές και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες με αυτές πράξεις.

Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να απορριφθούν οι κρινόμενες προσφυγές να διαταχθεί η κατάπτωση των καταβληθέντων παραβόλων να καθορισθούν τα συνολικά έξοδα της διαδικασίας και να επιβληθούν σε βάρος των διαδίκων που έχασαν τη δίκη(άρθρο 19 (Κ.Λ.Δ.Δ.Π.), όπως ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις με αριθμ.23962/28-8-2017 και 23966/28-8-2017 προσφυγές των αθλητικών σωματείων με την επωνυμία ''“ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ” και ''ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937'', αντίστοιχα, κατά της ΕΠΟ, (με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν: Α). Η απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΟ στην υπ' αριθμ.29 συνεδρίαση της 24ης-7-2017, περί εγκρίσεως αλλαγής της επωνυμίας του σωματείου ''ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''Η ΠΥΔΝΑ'' ΚΙΤΡΟΥΣ'' σε ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ'' και αλλαγή της έδρας από το Κίτρος της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ στο Βόλο της ΕΠΣ Θεσσαλίας. Και 2) Κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η απόφαση της ΕΠΟ περί συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας της ομάδας ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ'' που περιήλθε σε γνώση τους το πρώτον την 23-8-2017 με την με αριθμό πρωτ. 23421/23-8-2017 αρνητική απάντηση-πράξη του Υπηρεσιακού Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ, Αλεξάνδρου Δέδε) και τις με αριθμ.25311/4-9-2017 και 25312./4-9-2017 πρόσθετες υπέρ της ΕΠΟ, παρεμβάσεις του ποδοσφαιρικού σωματείου με την επωνυμία ''ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ''

Απορρίπτει τις προσφυγές κατά πλειοψηφία (4-1).

Διατάσσει την κατάπτωση των παραβόλων των προσφευγόντων.

Καθορίζει τα συνολικά έξοδα της διαδικασίας στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ. Επιβάλλει σε βάρος εκάστου προσφεύγοντος δικαστική δαπάνη ποσού των διακοσίων (200) ευρώ υπέρ της ΕΠΟ και ποσού εκατό (100) ευρώ υπέρ του προσθέτως παρεμβαίνοντος και το ποσό των εκατό (100) ευρώ που θα καταβληθεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου».

 

 

Το Σάββατο Ολυμπιακός και Νίκη για το Κύπελλο ΕΠΣΘ

Η ΕΠΣΘ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των 16 αγώνων για τη φάση των 32 του Κυπέλλου, με τον Ρήγα να είναι η μόνη ομάδα αππό τις πέντε της Γ' Εθνικής, που θα αγωνιστεί Κυριακή, ενώ ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα στον Ριζόμυλο, η Νίκη με τον Πρωτεσίλαο στο Πανθεσσαλικό και ο Γ.Σ. Αλμυρού με τον Ν.Π.Σ. Βόλος θα αγωνιστούν το Σάββατο στις 16.30. 

Αναλυτικά:

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου

16:30 ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
16:30 ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
16:30 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
16:30 ΑΓΧΙΑΛΟΥ Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
16:30 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΝΙΚΗ Β. ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
16:30 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΠΗΛΕΑΣ
16:30 ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑ ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ
16:30 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΞΟΤΗΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

11:00 ΑΓΡΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΘΗΣΕΑΣ
11:00 ΣΕΣΚΛΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΚΙΑΘΟΣ
11:00 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
16:30 ΣΤΕΦ/ΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΥΡΑΣΟΣ
16:30 ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΙΑΣΩΝ Α.Μ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ.
16:30 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ.
16:30 Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
16:30 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ

Έχασε γκολ με ... τσουβάλι και ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Μακεδονικό

Έχασε γκολ με … το τσουβάλι η Νίκη στο πρώτο μέρος και ήρθε ισόπαλη με 1-1 με τον Μακεδονικό στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας στο ενδέκατο φιλικό της. Οι κυανόλευκοι προηγήθηκαν με τον Σούσκιν στο 44’, έχοντας την πλήρη κυριαρχία στο πρώτο 45λεπτο, και ισοφαρίστηκαν στην τρίτη φάση στο δεύτερο μέρος των γηπεδούχων από τον Παπαποστόλου στο 63’, χωρίς να έχουμε παραγωγή φάσεων στη συνέχεια.

Η ομάδα των Στέφανου Ξηροφώτου και Φάντζιο Μπούις, που είχε την απουσία του Μπάιριτς λόγω ενός τραβήγματος, ήταν καθηλωτική, αλλά πολύ άστοχη στο πρώτο μισό του αγώνα, όταν περιόρισε σε τελείως παθητικό ρόλο τον αντίπαλό της, ενώ φάνηκε να δέχεται εύκολα το γκολ στην επανάληψη, χωρίς καμία μεγάλη φάση του Μακεδονικού, παρά μόνο δύο καλές τελικές προσπάθειες.

Η διάταξη

Η Νίκη ξεκίνησε με τον Θεολόγη κάτω από τα δοκάρια, ενώ με φορά από τα δεξιά προς τ’ αριστερά ήταν στην άμυνα Γενιτσαρίδης, Μωυσίδης, Βέργος και Δημολιός. Μέτσε και Ντόλγκι ήταν οι αμυντικοί μέσοι, με τον Ιορδανίδη μπροστά τους και τους Γιάκοβλεφ (δεξιά) και Σούσκιν (αριστερά) στα πλάγια του Τζιώρα.

Το πρώτο μέρος

Η Νίκη έπαιξε … διαστημικό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο, έχανε τις ευκαιρίες τη μία μετά την άλλη, κάνοντας τον Μακεδονικό να μοιάζει με ομάδα της σειράς. Η ευκολία που οι κυανόλευκοι έχαναν τα γκολ τους ήταν χαρακτηριστική, ξεκινώντας από το πέναλτι του Τζιώρα που απέκρουσε ο Γουμάγιας στο πρώτο λεπτό.

Ευτυχώς που ο Σούσκιν στο 44’ βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να κάνει το 0-1 έστω και αργά, επιτρέποντας στην ομάδα του να πάει προηγούμενη στ’ αποδυτήρια, ενώ δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ένα 0-5 σ’ αυτό το διάστημα θα ήταν δίκαιο αποτέλεσμα.

Μόλις στο 1ο λεπτό ο Ιορδανίδης κέρδισε καθαρό πέναλτι σε ανατροπή του κοντά στη δεξιά γραμμή της περιοχής και εντός αυτής σε τσίμπημα της μπάλας που έκανε μετά από συρτή μπαλιά του Τζιώρα από τα αριστερά. Ωστόσο, ο Τζιώρας νικήθηκε από τον Γουμάγια και η Νίκη δεν κατόρθωσε να προηγηθεί με το “καλησπέρα” της αναμέτρησης.

Στο 9’ ο Τζιώρας έστειλε την μπάλα με κεφαλιά μετά από κόρνερ λίγο πάνω από τα δοκάρια, με τον Γουμάγια να ελέγχει, ενώ στο 10’ ο Γιάκοβλεφ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά και έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό, σουτάροντας στην κλειστή γωνία του Γουμάγια, ο οποίος απέκρουσε με δυσκολία.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Γιάκοβλεφ βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ και σούταρε, για να σώσει και πάλι την εστία του ο Γουμάγιας.

Η Νίκη είχε ένα εκρηκτικό διάστημα από το ξεκίνημα, αλλά η μπάλα δεν ήθελε να μπει στα δίχτυα, ενώ η ατυχία συνεχίστηκε και στο 16’, όταν ο Γουμάγιας απογειώθηκε και έδιωξε σε κόρνερ το φάουλ το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ  Μέτσε.

Στο 29’ υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών λόγω και της εριστικότητας παίκτη των γηπεδούχων, που χτύπησε στο σβέρκο ποδοσφαιριστή της Νίκης, αλλά τελικά το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση και του τεχνικού τιμ της Νίκης.

Πάντως το διαιτητικό τρίο έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια, αφήνοντας στους ανθρώπους των δύο ομάδων να βγάλουν το … φίδι από την τρύπα, ενώ με το που ξαναξεκίνησε το ματς μετά από επτάλεπτη διακοπή ο Ντόλγκι σε σχεδόν κενή εστία από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ μετά από γύρισμα του Σούσκιν, που είχε βρεθεί στα δεξιά. Η Νίκη έχασε κι άλλη μεγάλη ευκαιρία στο 31’, όταν η μπάλα γύρισε ιδανικά και βρέθηκε στο ύψος της περιοχής ο Ιορδανίδης, που είδε το σουτ που έκανε να απομακρύνεται από τον Γουμάγια στο αριστερό παραθυράκι.

Στο 43’ ο Γενιτσαρίδης βρήκε τον Ιορδανίδη που ανάμεσα από πέναλτι και μικρή περιοχή έπιασε κεφαλιά, που μπλόκαρε ο Γουμάγιας, ενώ αμέσως μετά, καθώς οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν στα δευτερόλεπτα, ο Γιάκοβλεφ, που είχε αλλάξει αμοιβαία πλευρά με τον Σούσκιν, ξεμαρκαρίστηκε ωραία και δοκίμασε από το ύψος της περιοχής το δεξί του πόδι. Ο Γουμάγιας ξαναείπε “όχι”, πέφτοντας στη δεξιά του γωνία και ο Τζιώρας σε κενή εστία με κακή ισορροπία σώματος αστόχησε.

Τελικά, το γκολ ήρθε στο 44’ με τον Τζιώρα να σπάει την μπάλα με το κεφάλι στον Σούσκιν κι αυτός με μονοκόμματο αριστερό βολέ στο αριστερό παραθυράκι νίκησε από το ύψος του πέναλτι επιτέλους τον Γουμάγια για το 0-1, που δικαιούνταν απόλυτα η Νίκη.

Το δεύτερο μέρος

Πιο επιθετικά μπήκε ο Μακεδονικός στο δεύτερο μέρος και στο 49’ η κεφαλιά του Τουμανίδη στο πρώτο δοκάρι μετά από φάουλ του Τσουκάνη από τα δεξιά έφυγε άουτ, ενώ 51’ ο Διαμαντίδης έστειλε την μπάλα κοντά στην εστία αλλά εκτός αυτής μετά από εκτέλεση φάουλ.

Στο 63’ ο ανεβασμένοι γηπεδούχοι λόγω των αλλαγών που έγιναν, έφτασαν στην ισοφάριση μετά από σέντρα του Τσουκάνη από τ’ αριστερά και θαυμάσιο τελείωμα του Παπαποστόλου, που γύρισε το σώμα του και έστειλε την μπάλα πρώτα στο εσωτερικό μέρος του δεξιού δοκαριού και μετά στα δίχτυα. Πάντως τη φάση μπορούσε να είχε καθαρίσει πιο μπροστά ο Γενιτσαρίδης, που άφησε τον Τσουκάνη να πάρει την μπάλα και να σεντράρει.

Στο 65’ τελείως εσκεμμένα πήγε να σπάσει το πόδι του Σούσκιν ο Μπουλγκουρίδης και ο διαιτητής έδειξε πλάγιο άουτ σε μία ακατανόητη απόφαση, ενώ έπρεπε να δείξει τουλάχιστον την κίτρινη κάρτα τον δεξιό μπακ των γηπεδούχων, αν όχι την κόκκινη.

Στο 69’ ο Γαρύφαλλος πήρε ωραία πάσα από τον Ηλιόπουλο και είχε όλο το πεδίο ελεύθερο μπροστά του να απειλήσει, αλλά την προσπάθειά του σταμάτησε με το πόδι ο Μωυσίδης στο ύψος της μικρής περιοχής.

Ακολούθως, στο 73’ σε μαρκάρισμα … καράτε πάνω στον Ιορδανίδη στον χώρο του κέντρου ο απαράδεκτος Κωνσταντινίδης δεν έδωσε ούτε το φάουλ. Ο Θεσσαλονικιός ρέφερι εκτέθηκε και στην απόκρουση με το χέρι του Παντεκίδη μέσα στην περιοχή σε σέντρα του Γαρυφαλλόπουλου, μη δίνοντας το καθαρό πέναλτι λίγο αργότερα, όπως και στη αγκωνιά του Διαμαντίδη στον Ιορδανίδη, που ειδικά αυτός έφαγε το … ξύλο της αρκούδας από τους υπέρμετρα σκληρούς αλλά ατιμώρητους Θεσσαλονικούς.

Στο 84’ χόρεψε πάλι την άμυνα του Μακεδονικού ο ασταμάτητος Γιάκοβλεφ και έβγαλε παράλληλα για τον Γαρυφαλλόπουλο, που από απόσταση αναπνοής δεν μπόρεσε να κάνει την εναέρια προβολή και να γράψει το 1-2.

Αυτή ήταν η τελευταία αξιόλογη φάση της αναμέτρησης, που έληξε με 1-1, που ως αποτέλεσμα αδικεί τη Νίκη, η οποία στο πρώτο μέρος έκανε ό,τι ήθελε, ενώ στο δεύτερο δέχθηκε το γκολ στις λίγες φάσεις του αντιπάλου της.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ: Γουμάγιας, Μπουλγκουρίδης, Βοσνιάδης, Τουμανίδης, Αντωνιάδης, Ζαφειρίδης, Ζαγναφέρης, Γαρύφαλλος, Στασινόπουλος, Ηλιόπουλος, Κανούλας

Έπαιξαν και οι Διαμαντίδης, Παπαποστόλου, Τσουκάνης, Τοπολίδης, Τράικος, Βόσδου, Παντεκίδης, Μουτζίκος, Λεόνογλου, Ρίτσκος.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Θεολόγης, Γενιτσαρίδης (68’ Λάιος), Δημολιός (85’ Ζιώγας), Βέργος, Μωυσίδης, Ντόλγκι (81’ Τσιανάκας), Γιάκοβλεφ (87’ Σιώμος), Μέτσε (87’ Σφονδυλιάς), Τζιώρας (74’ Γαρυφαλλόπουλος), Σούσκιν (82’ Ματθαίου), Ιορδανίδης (85’ Βουρδάκης)

Στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής οι ομάδες της Μαγνησίας

Στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής τοποθετήθηκαν οι ομάδες της Μαγνησίας, μετά τον σχετικό καταρτισμό που έγινε την Τετάρτη (13/9) από την Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ.  Ο όμιλος θα έχει 13 συνολικά ομάδες, πέντε εκ των οποίων από τον νομό μας, τον Ολυμπιακό Β., τη Νίκη Β., τον Ρήγα Φεραίο, τον Γ.Σ. Αλμυρού και τον ξενόφερτο Ν.Π.Σ. Βόλος. Εκτός από τους συλλόγους της υπόλοιπης Θεσσαλίας, ο όμιλος συμπληρώνεται από τις ομάδες της Φθιώτιδας, της Ευρυτανίας, της Φωκίδας και της Βοιωτίας.

Αναλυτικά η σύνθεση του 4ου ομίλου έχει ως εξής:

ΕΠΣ Λάρισας (1): Αχιλλέας Φαρσάλων

ΕΠΣ Τρικάλων (1): Διγενής Νεοχωρίου

ΕΠΣ Καρδίτσας (1): ΑΟ Σελλάνων

ΕΠΣ Θεσσαλίας (5): Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου, Ρήγας Φεραίος, Γ.Σ. Αλμυρού, Βόλος ΝΠΣ

ΕΠΣ Φθιώτιδας (1): Οπούντιος Μαρτίνου

ΕΠΣ Ευρυτανίας (1): ΑΠΟΚ Βελούχι

ΕΠΣ Φωκίδας (1): Αστέρας Ιτέας

ΕΠΣ Βοιωτίας (2): ΑΟ Θήβα, ΑΠΟ Αμβρυσσέας

Οι άλλοι όμιλοι

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους επτά ομίλους, 12 ομάδες έχει ο πρώτος, 14 ο δεύτερος, 13 ο τρίτος, 12 ο πέμπτος, και από 11 ο έκτος, ο έβδομος και όγδοος. 

Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/9 στις 12 στα γραφεία της ΕΠΟ. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει την Κυριακή 1/10.

Αναλυτικά:

1ος όμιλος

ΕΠΣ Έβρου (1): ΑΕ Διδυμοτείχου

ΕΠΣ Θράκης (2): Δόξα Προσκυνητών, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου

ΕΠΣ Ξάνθης (2): Ορφέας Ξάνθης, Άρης Αβάτου

ΕΠΣ Δράμας (1): 1 Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου

ΕΠΣ Καβάλας (3): Καβάλα, Νέστος Χρυσούπολης, Αετός Ορφανού

ΕΠΣ Σερρών (3): Απόλλων Παραλιμνίου, Ελπίς Σκουτάρεως, Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής

2ος όμιλος

ΕΠΣ Μακεδονίας (5): ΑΠΕ Λαγκαδά, Καμπανιακός, ΑΟ Καρδίας, Μακεδονικός, Αγροτικός Αστέρας

ΕΠΣ Χαλκιδικής (1): Άρης Παλαιοχωρίου

ΕΠΣ Κιλκίς (1): Κιλκισιακός

ΕΠΣ Πέλλας (2): Αλμωπός Αριδαίας, Εδεσσαϊκός

ΕΠΣ Ημαθίας (3): ΦΑΣ Νάουσα, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Φίλιππος Αλεξάνδρειας

ΕΠΣ Πιερίας (2): Πιερικός, Ποσειδών Π.Π.Π.

3ος όμιλος

ΕΠΣ Φλώρινας (1): Ερμής Αμυνταίου

ΕΠΣ Καστοριάς (1): Καστοριά

ΕΠΣ Ηπείρου (1): Δόξα Κρανούλας

ΕΠΣ Θεσπρωτίας (2): Θεσπρωτός, Αστέρας Παραποτάμου

ΕΠΣ Άρτας (1): Σκουφάς Κομποτίου

ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας (3): Τηλυκράτης, Εθνικός Φιλιππιάδας, Πανελευκάδιος

ΕΠΣ Κέρκυρας (1): ΑΕ Λευκίμμης

ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας (1): Νέος Αμφίλοχος

ΕΠΣ Κοζάνης (2): Μακεδονικός Φούφα, ΑΕΠ Καραγιαννίων

5ος όμιλος

ΕΠΣ Κεφαλληνίας (1): Παλληξουριακός

ΕΠΣ Ζακύνθου (1): Ζάκυνθος

ΕΠΣ Αχαΐας (2): Αχαϊκή, Διαγόρας Βραχνέικων

ΕΠΣ Ηλείας (3): ΠΑΟ Βάρδας, Αστέρας Αμαλιάδας, Πανηλειακός

ΕΠΣ Μεσσηνίας (2): Τσικλητήρας Πύλου, Καλαμάτα

ΕΠΣ Λακωνίας (1): Αστέρας Βλαχιώτη

ΕΠΣ Αρκαδίας (2): Παναρκαδικός, Λεωνίδιο

6ος όμιλος

ΕΠΣ Πειραιά (4): Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, ΑΠΟ Κερατσίνι

ΕΠΣ Κορίνθου (3): ΑΟ Λουτράκι, ΑΟ Ζευγολατιού, Πέλοπας Κιάτου

ΕΠΣ Δωδεκανήσου (3): Ιάλυσος Ρόδου, ΑΣ Ρόδος, Διαγόρας Ρόδου

ΕΠΣ Δυτικής Αττικής (1): Ένωση Πανασπροπυργιακού/Δόξας

7ος όμιλος

ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής (3): Τριγλία Ραφήνας, Θύελλα Ραφήνας, Αήττητος Σπάτων

ΕΠΣ Αργολίδας (3): ΑΕ Ερμιονίδας, Παναργειακός, Ερμής Κιβερίου

ΕΠΣ Λέσβου (2): Αιολικός, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

ΕΠΣ Κυκλάδων (1): Πανθηραϊκός

ΕΠΣ Εύβοιας (2): ΑΟ Χαλκίς, Ταμυναϊκός

8ος όμιλος

ΕΠΣ Αθηνών (5) : Άγιος Ιερόθεος, Φωστήρας, ΑΕ Κηφισιά, Ηλυσιακός, Αιγάλεω

ΕΠΣ Χανίων (1): ΑΟ Παλαιόχωρας

ΕΠΣ Ρεθύμνου (2): Ερμής Ζωνιανών, ΑΕ Μυλοποτάμου

ΕΠΣ Ηρακλείου (2) : Ατσαλένιος, Ηρόδοτος

ΕΠΣ Λασιθίου (1): ΟΦ Ιεράπετρας

Από τον εφησυχασμό στην εγρήγορση θέλουν να περάσουν στη Νίκη

Το φιλικό με τον Γ.Σ. Αλμυρού ανήκει στο παρελθόν, αλλά η ήττα και η εμφάνιση του πρώτου μέρους για τη Νίκη λειτούργησε αρνητικά στο επίπεδο των εντυπώσεων, ενώ πίκρανε και τους φιλάθλους.

Αυτές τις αρνητικές εντυπώσεις θέλει να διασκεδάσει η ομάδα των Μπούις-Ξηροφώτου κόντρα στον Μακεδονικό αύριο στις 17.30 στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα τραυματισμού. Παράλληλα, οι ίδιοι οι παίκτες έχουν το κίνητρο να σταματήσουν εν τη γενέσει της την αμφισβήτηση που δημιουργήθηκε προς τα πρόσωπά τους, μετά την πρώτη ουσιαστικά ήττα, εφόσον στο 1-4 από τον Πύρασο χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον ποδοσφαιριστές των Νέων Αθλητών.

Στη Νίκη είχε δημιουργηθεί ένας εφησυχασμός σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και διοικητικά, και πλέον το καμπανάκι που χτύπησε από το κακό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα του Λάκη Μπακάλη θα βοηθήσει άπαντες, να καταλάβουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορση και καμία χαλάρωση, αφού το πρωτάθλημα πλησιάζει κι εκεί δε συγχωρείται τίποτα.

Περίπου τρεις βδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και η Νίκη φαίνεται πως έχει αρκετά προβλήματα να λύσει. Το μεγαλύτερο θέμα υπάρχει στα μετόπισθεν, όπου είναι εμφανής η έλλειψη τουλάχιστον ενός κεντρικού αμυντικού, κάτι που αποδείχτηκε και στον αγώνα με τον Γ.Σ. Αλμυρού.

Η θέση της διοίκησης είναι ότι πρέπει να αποκτηθεί ένας και καλός έμπειρος στόπερ που θα κάνει τη διαφορά. Μάλιστα, στη διοικούσα επιτροπή ποδοσφαίρου πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμη χρόνος και πως δε χρειάζεται να βιαστούν, αφού θα υπάρξουν ευκαιρίες με ελεύθερους παίκτες. Από την άλλη όμως υπάρχει και η άποψη που λέει ότι ο παίκτης πρέπει να έρθει σύντομα, για να ενσωματωθεί στην ομάδα και να μάθει τους συμπαίκτες του. Βέβαια, αφήνουν ένα παραθυράκι και για δεύτερο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα είναι φέρελπις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι αρνητική εντύπωση προκάλεσε στους διοικούντες της Νίκης η ηλεκτρονική κλήρωση της ΕΠΣΘ στο Κύπελλο, εκφράζοντας σε προσωπικές τους συζητήσεις κάποιες ενστάσεις για τη διαδικασία, ενώ οι άνθρωποι της ομάδας ομολογούν ότι θα προτιμούσαν μία πιο δύσκολη κλήρωση, ώστε το ματς του Κυπέλλου να λειτουργήσει ως ένα δυνατό φιλικό.

Θυμίζουμε ότι βάσει των διασταυρώσεων, οι πιο δύσκολες ομάδες που μπορεί θεωρητικά να συναντήσει η Νίκη μέχρι τον τελικό είναι είτε η Σκιάθος είτε ο Θησέας, ενώ τις άλλες ομάδες της Μαγνησίας στη Γ’ Εθνική μπορεί να τις συναντήσει μόνο στον τελικό. Μάλιστα εκτός από τη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον νικητή του ζευγαριού Αγχίαλος-Άνθιμος Γαζής, στους οκτώ και στους τέσσερις η Νίκη, όπως και στην πρώτη φάση με τον Πρωτεσίλαο, θα είναι γηπεδούχος. Πάντως το Κύπελλο είναι ένας θεσμός που δεν ενδιαφέρει και πολύ τους κυανόλευκους.

 

Λ. Πρέκας: «Δε βλέπουμε τα φιλικά με βάση το σκορ»

Με 67-77 από την ΑΕΛ στη Νέα Ιωνία και με 89-71 από τους Τιτάνες στον Παλαμά έχασε η Νίκη Βόλου σε φιλικά που έδωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν και στο δεύτερο ματς υπήρχαν σημαντικές απουσίες παικτών, που τραυματίστηκαν το Σάββατο κόντρα στους βυσσινί. Συγκεκριμένα, ο Γεωργίου, που είχε από τα πρώτα λεπτά ένα σχίσιμο στο φρύδι, και ο Τοκατλίδης, που υπέστη τράβηγμα στους προσαγωγούς, δεν ακολούθησαν την αποστολή για την κωμόπολη της Καρδίτσας, όπως και οι Καφάσης, που μπαίνει με μπάλα από την επόμενη βδομάδα, αλλά και ο Σούλης, που είχε παίξει ωστόσο με την ΑΕΛ.

Σε δηλώσεις του στο Magnesiasports ο Λάμπρος Πρέκας τόνισε τα εξής:

«Είναι φιλικά παιχνίδια, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε την κούραση και την επιβάρυνση από τις πρώτες βδομάδες και το γεγονός ότι οι αντίπαλοί μας είναι πιο έτοιμοι, γιατί παίζουν Κύπελλο αυτή τη βδομάδα. Δε βλέπουμε  τα ματς με βάση το σκορ. Σκοπός είναι να διαπιστώσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και να δούμε τις αδυναμίες μας. Είδαμε και κάποια θετικά στοιχεία, είδαμε όμως και κάποια άλλα, που θέλουμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε στην πορεία.

 Είναι πολύ νωρίς ακόμη για μας. Αυτά τα φιλικά ήταν στην τρίτη από τις οκτώ εβδομάδες πριν το πρωτάθλημα, άρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Αγωνιστικά βγάζουμε κάποιους αυτοματισμούς. Μέλημά μας ήταν τις τρεις βδομάδες που πέρασαν να προετοιμάσουμε τους παίκτες, ώστε να είναι έτοιμοι σωματικά για τον παραπάνω όγκο προπόνησης, που θα έχουμε τις επόμενες τρεις βδομάδες.

Στο δεύτερο φιλικό το Σαββατοκύριακο με τους Τιτάνες λόγω των απουσιών, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μοιράσουμε τον χρόνο, ενώ στο δεύτερο μέρος φάνηκε η κούραση από τις διπλές προπονήσεις των προηγούμενων ημερών και το φιλικό του Σαββάτου. Παρολ’ αυτά αντεπεξήλθαμε αρκετά καλά. Θέλουμε πολλή δουλειά, για να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα, το οποίο είναι μεγάλο και χωρίς εύκολα ματς. Στόχος είναι να πατήσουμε καλά στην κατηγορία και να δούμε στη συνέχεια αν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω.

Είναι θετικό ότι τα παιδιά δείχνουν διάθεση και ότι θα είμαστε μία ομάδα που θα τρέξει και θα πιέσει. Σίγουρα έχουμε και αδυναμίες που θέλουμε να βελτιώσουμε».

Να σημειωθεί ότι το φιλικό της Τετάρτης (13/9) με την ΑΕΛ εκτός έδρας αναβλήθηκε, αφού οι παίκτες είναι αρκετά καταπονημένοι και πιθανόν να γίνει σε άλλη ημερομηνία, ενώ το Σαββατοκύριακο η ομάδα θα δώσει δύο φιλικά με Λοκρό Αταλάντης το απόγευμα του Σαββάτου και Έσπερο Λαμίας το πρωί της Κυριακής στις 12 το μεσημέρι, κάνοντας διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της περιοχής. Σ’ αυτούς τους αγώνες θα επανέλθουν οι Γεωργίου και Τοκατλίδης.   

Βελιτζέλος: Καλό να μετράμε δυνάμεις με ομάδες σαν τη Νίκη

Τον Μακεδονικό του Κώστα Βελιτζέλου αντιμετωπίζει την Τετάρτη (13/9) η Νίκη στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη σε ένα σημαντικό φιλικό απέναντι σε ένα ισχυρό σύνολο με πρωταγωνιστικές βλέψεις στη Γ’ Εθνική, παρότι νεοφώτιστο στην κατηγορία.

Το ματς θα γίνει στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας και θα αρχίσει στις 17.30 κι όχι στις 18.00, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, ενώ θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το κανάλι orasitv μέσω youtube (https://www.youtube.com/watch?v=gH_HWepC6uE).

Το Magnesiasports μίλησε με τον 45χρονο πρώην τεχνικό της Νίκης, που επισήμανε σε δηλώσεις του ότι είναι καλό για την ομάδα του να μετρά δυνάμεις κόντρα σε αντιπάλους του ίδιου επιπέδου. Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κ. Βελιτζέλος:

«Είμαστε στα ίδια με τη Νίκη, γιατί και για μας είναι το ενδέκατο ματς προετοιμασίας. Είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό με μία ομάδα ιστορική που έχει βλέψεις στην κατηγορία. Θα μετρήσουμε και οι δύο τις δυνάμεις μας στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, γιατί παρά τις αναβολές πλησιάζουμε προς το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Οπότε το να μετράς τις δυνάμεις σου με αντιπάλους που είναι του επιπέδου σου είναι καλό.

Πέρα από τον χαρακτήρα του φιλικού, που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι προσέχεις δηλαδή κάποια πράγματα συγκεκριμένα, σίγουρα θα βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

Έχω πει στα παιδιά από την αρχή ότι θα παίζουν περίπου τους ίδιους χρόνους. Έτσι με τη Βέροια κάποιοι έπαιξαν 70-80 λεπτά και με τη Νίκη θα παίξουν κάποιοι άλλοι αντίστοιχο χρόνο. Μοιράζουμε τον χρόνο, για να παίρνουν όλοι λεπτά συμμετοχής, καθώς έχουμε πολλούς παίκτες που είναι ισάξιοι. Με τη Νίκη σκοπεύω να βάλω όλους τους παίκτες έστω και στο 70’ ή το 80’ και δε αφήσω έξω κανέναν».

Επίσης ζητήσαμε από τον πρώην κυανόλευκο προπονητή να σχολιάσει και το γεγονός ότι η Νίκη προέρχεται από μία ήττα σε ένα σημαντικό φιλικό ματς με τον Γ.Σ. Αλμυρού: «Το φυσιολογικό είναι να μην είσαι έτοιμος ακόμη. Πρέπει να ξέρεις την αιτιολογία γιατί δεν είσαι έτοιμος κι ότι ο βαθμός ετοιμότητας είναι σε ένα συγκεκριμένο βαθμό. Ο κόσμος πολλές φορές δε στέκεται στο πώς και γιατί έγινε κάτι, αλλά μένει στο αποτέλεσμα».

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση ενός δυνατού ρόστερ μέσα και από αξιόλογες μεταγραφές, όπως αυτές του έμπειρου τερματοφύλακα Γουμάγια, του πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη Κανούλα ή των παλιών παικτών της Νίκης Παπατζίκου, Διαμαντίδη και Τσουκάνη, ο κ. Βελιτζέλος υπογράμμισε: «Το καλό της Θεσσαλονίκης είναι ότι έχεις μεγάλη αγορά, για να κινηθείς. Το κάθε παιδί είναι από δω και η ομάδα δεν έχει επιπλέον έξοδα για σπίτια ή φαγητό. Το μπάτζετ δεν έχει ξεφύγει σε καμία περίπτωση. Αρκετούς παίκτες τους είχα και αλλού, με ήξεραν, τους ήξερα και υπήρχε μία εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Είχαμε τη δυνατότητα, επειδή κινηθήκαμε και σχετικά νωρίς, να πάρουμε παίκτες και τώρα είμαστε καλά. Ευελπιστώ ότι θα πάμε καλά».

Να σημειωθεί, τέλος, ότι σίγουρες απουσίες για τον Μακεδονικό στο φιλικό με τη Νίκη Β. είναι αυτές του Αλέξανδρου Παπατζίκου και του αμυντικού Παναγιώτη Τσιαμπάζη, τους οποίους ο Κώστας Βελιτζέλος θέλει να τους προφυλάξει και μάλιστα δε συμμετείχαν ούτε στο φιλικό με τη Βέροια (0-0).

 

"Θα μπορούσε να παρέμβει η Πολιτεία σε πρώιμο στάδιο για τον Ν.Π.Σ. Βόλος"

Στο Ράδιο Ένα και τον Γιώργο Καρεκλίδη μίλησε το πρωί της Δευτέρας το μέλος της Δ.Ε. ποδοσφαίρου της Νίκης Βόλου και νομικός σύμβουλος της ομάδας, κ. Ν. Παπαπέτρος, ο οποίος επιφυλάχθηκε να κρίνει την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, που απέρριψε την κοινή προσφυγή της Νίκης Β. και του Ολυμπιακού Β. για τον Ν.Π.Σ. Βόλος, όταν δει το σκεπτικό της. Ακόμη ανέφερε ότι η λύση του CAS είναι αρκετά ακριβή και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σ’ αυτό, ενώ συμπλήρωσε πως η άποψη της ομάδας του για την παρανομία που διαπράττεται στην περίπτωση του Ν.Π.Σ. Βόλος παραμένει η ίδια.

Τέλος, επισήμανε πως σε πρώιμο στάδιο θα μπορούσε να είχε παρέμβει η Πολιτεία στην περίπτωση του ξενόφερτου σωματείου, αλλά αναγνώρισε ότι η διαδικασία για τη μεταφορά του Ν.Π.Σ. Βόλος κινήθηκε παρασκηνιακά, επομένως ο υφυπουργός Αθλητισμού ίσως να μην είχε γνώση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο κ. Παπαπέτρου στο Ράδιο Ένα:

Για την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου:

«Η απόφαση του Διαιτητικού δικαστηρίου απορρίπτει τις προσφυγές της Νίκης Β. και του Ολυμπιακού Β. και θα γίνει σεβαστή. Μπορούμε όμως να την κρίνουμε και για να την κρίνουμε πρέπει να δούμε την αιτιολογία της, αλλά προς το παρόν δεν την έχω δει. Έχω δει μόνο ότι απορρίπτονται οι προσφυγές, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Θέλω να δω την αιτιολογία σε επίπεδο νομικό. Βεβαίως η άποψη της Νίκης εξακολουθεί να είναι η ίδια σε επίπεδο νομικό. Θεωρεί τη διαδικασία παράνομη. Θεωρεί την απόφαση για τη μετεγγραφή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας παράνομη. Η απόφαση είναι όμως σεβαστή και επιφυλάσσομαι να την κρίνω, όταν θα δω το σκεπτικό της, το σκεπτικό και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας».

Για τη λύση που θα επιλεγεί από δω και πέρα:

«Υπάρχει από δω και πέρα μία διαδικασία, αλλά είναι αρκετά ακριβά τα παράβολα, όπως στο CAS. Δεν υπάρχει η δυνατότητα για το σωματείο να καταβάλει περίπου 20.000 ευρώ στο CAS. Δε νομίζω ότι θα προσφύγουμε σ’ αυτό. Θα δούμε τη λύση που θα επιλέξουμε και τι δυνατότητες έχουμε. Δεν μπορώ να σας πω ακόμη».

Για τη διαμαρτυρία των οπαδών της Νίκης Β. και του Ολυμπιακού Β.:

«Όταν η διαμαρτυρία κινείται σε νόμιμα πλαίσια, δε δημιουργεί προβλήματα. Όταν τηρούνται οι κανόνες νομιμότητας, να γίνει. Δεν μπορούμε να ωθήσουμε τον κόσμο να βάζει φωτιές. Ας αποφασίσει το κάθε σωματείο σε κόσμια πλαίσια τι θα κάνει».

Για το αν θα μπορούσε ο υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Βασιλειάδης, ως εκπρόσωπος της Πολιτείας να κάνει κάτι:

«Κατά τη γνώμη μου, ναι, θα μπορούσε. Όχι σ’ αυτό το στάδιο τώρα, στο στάδιο των προσφυγών. Σε πρώιμο στάδιο θα μπορούσε. Η ανεξαρτησία της αθλητικής δικαιοσύνης είναι δεδομένη, αλλά η δυνατότητα της Πολιτείας να εποπτεύει και τα του αθλητισμού δεν έχει αφαιρεθεί. Σε πρώιμο στάδιο λοιπόν, όταν γινόταν αυτή η διαδικασία των εγγραφών και των μετεγγραφών, θα μπορούσε να παρέμβει. Δεν ξέρω αν είχε γνώση. Δεν ήταν μία διαδικασία που κινήθηκε με θόρυβο και δημοσιότητα. Μάλλον παρασκηνιακά κινήθηκε».

«Καμπανάκι» για την ήττα από τον Γ.Σ. Αλμυρού

Μπορεί οι προπονητές να έχουν δίκαιο, όταν επαναλαμβάνουν ότι τα φιλικά είναι για να βγάζουν αυτοί συμπεράσματα, αλλά σίγουρα μετά από δέκα τεστ προετοιμασίας και με την ομάδα πλήρη οι φίλαθλοι της Νίκης Β. περίμεναν να δουν μία καλύτερη εικόνα στο πρώτο μέρος απέναντι στον Γ.Σ. Αλμυρού, που πήρε το φιλικό διπλό με 1-2 μέσα στο Πανθεσσαλικό.

Η ομάδα των Μπούις-Ξηροφώτου μπορεί να έχει άλλες τρεις βδομάδες να διορθώσει τα κακώς κείμενα και να θέλει να είναι έτοιμη στο πρωτάθλημα, αλλά είναι βέβαιο πως η ήττα  από το σύνολο του Λάκη Μπακάλη αποτελεί γι’ αυτήν «καμπανάκι» ότι πρέπει να βελτιωθεί σε αρκετά πράγματα, αν θέλει να είναι πρωταγωνίστρια στον όμιλό της.

Ο Γυμναστικός πατούσε καλύτερα στο γήπεδο στο πρώτο 45λεπτο κι όχι μόνο προηγήθηκε με κεφαλιά του Φλίγκου στο 18’, αλλά είχε τις φάσεις και για δεύτερο γκολ. Στην επανάληψη η βελτίωση της Νίκης ήταν εμφανής και επιβραβεύθηκε με την ισοφάριση από τον Σούσκιν  στο 59’ με σουτ εκτός περιοχής, που χτύπησε πρώτα στο αριστερό δοκάρι, πριν καταλήξει εντός εστίας.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανεβασμένοι και επεδίωξαν την ανατροπή. Ωστόσο τελικά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που με τον Βούλγαρη στο 77’ σε σουτ που κόντραρε στον Μωυσίδη και ξεγέλασε τον Τζήμα έκαναν το τελικό 1-2, το οποίο σίγουρα μετράει αρκετά στο επίπεδο των εντυπώσεων, αλλά δεν παύει η ουσία να είναι στα επίσημα ματς κι εκεί θα κριθεί η Νίκη.

Σε ό,τι αφορά τον Στέφανο Ξηροφώτο, τόνισε ότι είδε πολλά θετικά, αλλά και αρνητικά, όπως τα τελειώματα των φάσεων, όπως τόνισε, ενώ επισήμανε πως μία ήττα σαν κι αυτή μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμη από μία νίκη.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Τζήμας, Γενιτσαρίδης, Δημολιός (58’ Μπάιριτς), Μωυσίδης, Βέργος, Τσιανάκας (46’ Ντόλγκι), Μέτσε, Γιάκοβλεφ (85’ Ματθαίου), Σούσκιν (79’ Λάιος), Ιορδανίδης (71’ Γαρυφαλλόπουλος), Τζιώρας.
Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ: Σταυράκης, Καψιώτης, Μπαρούτας (70’ Στουρνάρας), Χολέβας, Κυριάκος, Σαββίδης, Κυπτίου (85’ Κόκκας), Αλεξανδρής (69’ Θωμαΐδης), Φλίγκος (46’ Νάκας, 70’ Βούλγαρης), Κωτσιαρίδης, Κοντοβάς (70’ Βουτσίτσεβιτς)

Παρουσιάζει τις επίσημες εμφανίσεις της η Νίκη

Τις επίσημες εμφανίσεις της ομάδας θα παρουσιάσει η Νίκη την Παρασκευή. Η ανακοίνωση: «Η Διοικούσα Επιτροπή ποδοσφαίρου της Νίκης Βόλου 1924 ενημερώνει και προσκαλεί τους φιλάθλους στην παρουσίαση των επίσημων εμφανίσεων της ομάδας μας για τη νέα χρονιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο ERGON SHOWGROUND Event Hall, στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, με  ώρα έναρξης τις 21:00. Η είσοδος με μπύρα είναι στα 5€". Οι φίλοι της ομάδας μας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πρώτοι και από κοντά τις τρεις νέες εμφανίσεις της ομάδας μας , αποκλειστικά σχεδιασμένες για τη Νίκη Βόλου από τη εταιρία CAP , ενώ δύο απ’ αυτούς θα κερδίσουν έπειτα από κλήρωση μια από τις επίσημες εμφανίσεις της επιλογής τους».

Την περιμένει διπλή υποχρέωση πριν το πρώτο επίσημο ματς

Τον δέκατο αισίως φιλικό αγώνα θα δώσει αύριο Κυριακή στις 18.00 στο Πανθεσσαλικό η Νίκη Βόλου, που υποδέχεται τον Γ.Σ. Αλμυρού, ενώ την επόμενη Τετάρτη πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, για να αντιμετωπίσει τον Μακεδονικό στο δεύτερο μετά την Ελασσόνα τεστ εκτός Μαγνησίας.

Αυτά τα δύο ματς θα είναι τα τελευταία πριν το πρώτο επίσημο το Σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμβρίου για το Κύπελλο ΕΠΣΘ, ενώ ίσως είναι τα τελευταία και ενόψει πρωταθλήματος, αν τελικά αυτό ξεκινήσει στις 24 του μηνός.

Αναμφίβολα το παιχνίδι κόντρα στον Αλμυρό αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το συγκρότημα των Μπούις-Ξηροφώτου θέλει να δείξει, καθώς πλησιάζουμε προς την έναρξη της Γ’ Εθνικής, ότι θα είναι από τις πρωταγωνίστριες ομάδες της φετινής τρίτης κατηγορίας απέναντι σε έναν αντίπαλο, ο οποίος, αν και νεοφώτιστος, ενισχύθηκε πολύ, και θα κατέβει στο πρωτάθλημα με μεγάλες αξιώσεις, επιθυμώντας κι αυτός να στείλει το δικό του μήνυμα για τις δυνατότητές του και ότι δεν τον συνοδεύουν αδίκως μεγάλες προσδοκίες από τον κόσμο του.

Σίγουρα, όσο κι αν το ματς είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, επειδή πρόκειται για ένα μαγνησιώτικο φιλικό ντέρμπι, το τελικό σκορ θα μετρήσει πολύ στο επίπεδο των εντυπώσεων.

Μάλιστα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλοξενούμενους γι’ αυτό τον αγώνα, καθώς θα πάρουν 200 εισιτήρια, ενώ αναμένεται και οι φίλοι των γηπεδούχων να δώσουν δυναμικότερο παρών σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Η πρώτη ήττα για τη Νίκη στα φιλικά από τον Πύρασο με 1-4 σε αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα δε λήφθηκε σοβαρά υπόψη, καθώς ήταν μία δοκιμασία για τους πιτσιρικάδες, με τους εννιά από τους 15 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν να είναι από τους Νέους Αθλητές. Επίσης, δεν αγωνίστηκαν συνολικά 15 παίκτες, κάτι που ήταν εύλογο, αφού θα ακολουθούσαν δύο δυνατά φιλικά μέσα σε λίγες μέρες και θα ήταν εκτός λογικής να χρησιμοποιηθούν όσοι θεωρούνται εν δυνάμει βασικοί.

Ο Γ.Σ. Αλμυρού του Λάκη Μπακάλη από την πλευρά του είναι ομάδα που της ταιριάζει να παίζει στο ανοιχτό γήπεδο και έχει σκοπό να “ανεβάσει” τους φιλάθλους της με μία καλή εμφάνιση και αποτέλεσμα, μετά το 2-1 με τον Πρωτεσίλαο, που προκάλεσε κάποιες μουρμούρες για την αναποτελεσματικότητα των παικτών.

Ξεχωριστή σημασία στον φιλικό αγώνα έχει και το γεγονός ότι ένας δηλωμένος Νικιώτης και πρώην βασικός χρηματοδότης της ομάδας τη σεζόν 2015-16, είναι πλέον ο ισχυρός άνδρας του Γ.Σ. Αλμυρού. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Στέλιο Βούλγαρη, που πλέον διοικεί τον Γυμναστικό και θα έρθει για πρώτη φορά, έστω και ανεπίσημα, με τη Νίκη.

 Θυμίζουμε ότι η είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ, ενώ για παιδιά μέχρι 12 ετών είναι ελεύθερη.

 

Συνδρομή σε RSS